BG | EN

Блог

Чистите и нечистите съдове

По един или друг начин дори личности като цар Навуходоносор, император Дарий, Юлий Цезар, дори Ленин и Хитлер са участвали ключово в Божия план.

„В един голям дом има не само златни и сребърни съдове, но също дървени и глинени. Едни са за почетна употреба, а други за обикновена.“ (Второ послание към Тимотей, гл. 2, ст. 20*)

„Който е мъдър, ще разбере всичко това! Който е разумен, ще познае това, защото прави са пътищата Господни и праведниците ходят по тях, а грешниците ще пропаднат по тях.“ (Осия, гл. 14, ст. 10*)

 

Може би всички хора подхождаме по един и същи начин с тези, с които сега се запознаваме. На първо време, докато все още не сме опознали човека, държим някаква дори и минимална дистанция, докато не разберем дали този, който стои срещу нас, е „безопасен“ или не. Какво ще рече „безопасен“? Дали на човека срещу нас може да се разчита, дали е искрен, дали е справедлив, дали е добронамерен, отговорен и верен, дали е чистосърдечен. 

След като имаме повече наблюдения върху дадената личност, преценяваме дали да допуснем човека в по-близкия си кръг от познати или да се отдалечим на безопасно разстояние.

Първата „цедка“, която преминават всички наши взаимоотношения, е тази на сигурността. Затова и сме си създали етикети, които слагаме на хората – за да знаем кой трябва да стои близо и кой – далече.

„Той излъга в онази ситуация, значи е лъжец.“

„Тя обсъждаше своя приятелка пред други хора, значи е клюкарка.“

„Веднъж вече ме е разочаровал в момент на нужда, значи е предател.“

Вадим си изводи за останалите на база поведението им и в това няма нищо грешно, защото сам Иисус казва: „По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни или смокини от репей? Така всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове“. (Ев. от Матей, гл. 7, ст. 16-17*)

От друга страна, етикетите, които дори и коректно да сме поставили на хората въз основа на наблюденията ни, могат да ни попречат да видим мястото им в Божия план, а с това и да останем изолирани или слепи за голямата картина.

По един или друг начин дори личности като цар Навуходоносор, император Дарий, Юлий Цезар, дори Ленин и Хитлер са участвали ключово в Божия план. Днес на някои от тях гледаме с възхищение, на други със съжаление, че дори са дошли на света, но в цялостната картина и план на Бога можем да забележим как Той поставя всяка личност, всеки „съд“ точно там, където му е мястото, с конкретната му употреба на точното време.

Вавилонският цар Навуходоносор, който е езичник, е наречен от Бога „Моят служител“ в книгата на пророк Йеремия: „И сега дадох всички тези страни на вавилонския цар Навуходоносор, Моя служител. Също му дадох и животните по полето, за да му служат. И всички народи ще слугуват на него и на неговия син, и на внука му, докато дойде времето и на неговата страна да падне“. (Книга на пророк Йеремия, гл. 27, ст. 6-7*, по-тъмният шрифт е наш) 

На персийския цар Кир Господ казва чрез пророк Исаия следното: „Аз съм, Който казвам за Кир: „Мой пастир!“ Той ще изпълни всичко, което пожелая, възвестявайки за Йерусалим: „Ти ще бъдеш отново съграден!“, и за храма: „Ти ще бъдеш възстановен!“. (Книга на пророк Исаия, гл. 44, ст. 28*)

Защо Бог има подобно отношение към едни езически царе, които се кланят и на идоли, които дори са поробили народа Му? Защо ги счита за Свои слуги и съдове? Обяснението виждаме отново в Исаия, когато се пророкува за цар Кир с думите: „Аз те призовах по име, дадох ти почетно име, макар ти да не Ме познаваше, заради Своя служител Яков, заради Своя избраник Израил“. (Книга на пророк Исаия, гл. 45, ст. 4*)

Дали народът на Израил е виждал в лицето на Навуходоносор или на Кир Божии служители? Дали ти виждаш Божии съдове в лицето на хора, които нараняват и вредят? Възможно ли е в цялата картина на живота ти Бог да поставя и използва и такива хора, които ти никога не би искал да срещаш или познаваш, като това накрая да бъде за твоето най-добро? И да, те също са „съдове“ в Неговите ръце. 

 

Предизвикателство за седмицата: Имаш ли любима чаша за кафе? А такава, която винаги избягваш да ползваш, защото ти е неудобна, стара или просто не ти харесва, но още не си изхвърлил? Би ли могъл през новата седмица да пиеш кафето си именно в тази стара нелюбима чаша? Нека с това си напомняш всяка сутрин за посланието, което прочете днес. Бог може да използва всеки и всичко в живота ти за твое добро, всички сме съдове в ръката Му.


*Библейските цитати са според текста на Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013.

Снимка: Annie Spratt/Unsplash.com

Прочети още

Припомни си
Припомни си
 

„Ще си спомням делата Ти, Господи; всички онези древни дела ще припомням. Ще размишлявам над всичко, което си извършил и ще вниквам във всички Твои дела, Боже, Твоят път е свят. Кой бог е велик като нашия Бог." (Псалми, гл. 77, ст. 12-14*)

Състезанията, в които да не участваш
Състезанията, в които да не участваш
 

Ако нашите човешки награди носят признание, водещо до гордост/надменност, а неуспехът в състезанието ни огорчава и прави да завиждаме и злобеем, то Бог раздава друг тип награди.

Рисковете, които поемаш
Рисковете, които поемаш
 

Освен че самарянинът помага на нападнатия от разбойници и го отвежда до страноприемница, където да се погрижат за него, обещава нещо на гостилничаря.