BG | EN

Блог

Чистите и нечистите съдове

По един или друг начин дори личности като цар Навуходоносор, император Дарий, Юлий Цезар, дори Ленин и Хитлер са участвали ключово в Божия план.

„В един голям дом има не само златни и сребърни съдове, но също дървени и глинени. Едни са за почетна употреба, а други за обикновена.“ (Второ послание към Тимотей, гл. 2, ст. 20*)

„Който е мъдър, ще разбере всичко това! Който е разумен, ще познае това, защото прави са пътищата Господни и праведниците ходят по тях, а грешниците ще пропаднат по тях.“ (Осия, гл. 14, ст. 10*)

 

Може би всички хора подхождаме по един и същи начин с тези, с които сега се запознаваме. На първо време, докато все още не сме опознали човека, държим някаква дори и минимална дистанция, докато не разберем дали този, който стои срещу нас, е „безопасен“ или не. Какво ще рече „безопасен“? Дали на човека срещу нас може да се разчита, дали е искрен, дали е справедлив, дали е добронамерен, отговорен и верен, дали е чистосърдечен. 

След като имаме повече наблюдения върху дадената личност, преценяваме дали да допуснем човека в по-близкия си кръг от познати или да се отдалечим на безопасно разстояние.

Първата „цедка“, която преминават всички наши взаимоотношения, е тази на сигурността. Затова и сме си създали етикети, които слагаме на хората – за да знаем кой трябва да стои близо и кой – далече.

„Той излъга в онази ситуация, значи е лъжец.“

„Тя обсъждаше своя приятелка пред други хора, значи е клюкарка.“

„Веднъж вече ме е разочаровал в момент на нужда, значи е предател.“

Вадим си изводи за останалите на база поведението им и в това няма нищо грешно, защото сам Иисус казва: „По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни или смокини от репей? Така всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове“. (Ев. от Матей, гл. 7, ст. 16-17*)

От друга страна, етикетите, които дори и коректно да сме поставили на хората въз основа на наблюденията ни, могат да ни попречат да видим мястото им в Божия план, а с това и да останем изолирани или слепи за голямата картина.

По един или друг начин дори личности като цар Навуходоносор, император Дарий, Юлий Цезар, дори Ленин и Хитлер са участвали ключово в Божия план. Днес на някои от тях гледаме с възхищение, на други със съжаление, че дори са дошли на света, но в цялостната картина и план на Бога можем да забележим как Той поставя всяка личност, всеки „съд“ точно там, където му е мястото, с конкретната му употреба на точното време.

Вавилонският цар Навуходоносор, който е езичник, е наречен от Бога „Моят служител“ в книгата на пророк Йеремия: „И сега дадох всички тези страни на вавилонския цар Навуходоносор, Моя служител. Също му дадох и животните по полето, за да му служат. И всички народи ще слугуват на него и на неговия син, и на внука му, докато дойде времето и на неговата страна да падне“. (Книга на пророк Йеремия, гл. 27, ст. 6-7*, по-тъмният шрифт е наш) 

На персийския цар Кир Господ казва чрез пророк Исаия следното: „Аз съм, Който казвам за Кир: „Мой пастир!“ Той ще изпълни всичко, което пожелая, възвестявайки за Йерусалим: „Ти ще бъдеш отново съграден!“, и за храма: „Ти ще бъдеш възстановен!“. (Книга на пророк Исаия, гл. 44, ст. 28*)

Защо Бог има подобно отношение към едни езически царе, които се кланят и на идоли, които дори са поробили народа Му? Защо ги счита за Свои слуги и съдове? Обяснението виждаме отново в Исаия, когато се пророкува за цар Кир с думите: „Аз те призовах по име, дадох ти почетно име, макар ти да не Ме познаваше, заради Своя служител Яков, заради Своя избраник Израил“. (Книга на пророк Исаия, гл. 45, ст. 4*)

Дали народът на Израил е виждал в лицето на Навуходоносор или на Кир Божии служители? Дали ти виждаш Божии съдове в лицето на хора, които нараняват и вредят? Възможно ли е в цялата картина на живота ти Бог да поставя и използва и такива хора, които ти никога не би искал да срещаш или познаваш, като това накрая да бъде за твоето най-добро? И да, те също са „съдове“ в Неговите ръце. 

 

Предизвикателство за седмицата: Имаш ли любима чаша за кафе? А такава, която винаги избягваш да ползваш, защото ти е неудобна, стара или просто не ти харесва, но още не си изхвърлил? Би ли могъл през новата седмица да пиеш кафето си именно в тази стара нелюбима чаша? Нека с това си напомняш всяка сутрин за посланието, което прочете днес. Бог може да използва всеки и всичко в живота ти за твое добро, всички сме съдове в ръката Му.


*Библейските цитати са според текста на Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013.

Снимка: Annie Spratt/Unsplash.com

Прочети още

Да даваш и да получаваш
Да даваш и да получаваш
 

Бог е планирал децата Му да разчитат едни на други, което включва както даване, така и получаване на помощ.

Полезни ли сме?
Полезни ли сме?
 

Бог не ни е създал и впоследствие спасил, за да живеем фокусирани върху собствените си живот, нужди и проблеми. Всичко това можем да оставим на Него. И тогава да се огледаме около себе си, за да видим чуждите нужди.

Да приемеш, когато искаш да откажеш
Да приемеш, когато искаш да откажеш
 

Когато изберем да се доверим на Бога, вместо на чувсъвата си, ще бъдем благословени.