BG | EN

Блог

Съпротивата

Божието слово казва, че ние не се борим срещу хора, а срещу духовните сили на нечестието. Много е важно да помним това, когато изпадаме в конфликти с други хора – непознати, познати, близки.

„Бъдете трезви, бъдете внимателни, защото вашият противник, дяволът, като ревящ лъв обикаля и търси кого да глътне. Застанете против него с твърда вяра, като знаете, че същите страдания сполетяват и братята ви по света.“ (Първо послание на ап. Петър, гл. 5, ст. 8-9*, по-тъмният шрифт е наш)

 

„Облечете се в пълно снаряжение от Бога, за да можете да устоите срещу дяволските козни, защото ние се сражаваме не против хора, а против поднебесните духове на злото – началствата, властите, владетелите на този тъмен свят.“ (Послание към ефесяните, гл. 6, ст. 11-12*, по-тъмният шрифт е наш)

 

Много от нас не обичат да говорят на темата за духовната война, в която всички участваме като Христови деца. Причините са различни – дали защото се страхуваме от дявола и демоничните сили и фаталистично смятаме, че ако ги споменаваме, ги предизвикваме. Дали защото не сме сигурни доколко съществува духовен враг и дали не е някакъв вид алегория или библейска метафора. Това не променя факта, че в Библията и в Стария, и в Новия завет се говори за духовен противник, който е реална личност, точно както и Бог е реален. Ако вярваме в Бога от Библията, то трябва да приемем също, че сатана съществува и е силно активен макар и в невидимия свят.

С какво осъзнаването на този факт променя начина, по който живеем и общуваме с хората?

Подготвени за битка

На първо място това ни дава правилна перспектива. Ние трябва да осъзнаваме, че сме в постоянно духовно военно положение. Как живее човек на фронта или в страна, която е в гражданска война? Живее нащрек. Това е ключово, за да бъдем подготвени в момент на атака или щурм. Да живеем трезво и внимателно, знаейки, че имаме противник, който дебне като хищник, за да нарани и унищожи, не означава да живеем в страх и постоянно фокусирани върху злото. Подобно на това да заключиш външната врата, когато излизаш или да си вземеш чадър, когато знаеш, че може да вали, така действа и духовната ни подготовка. Ние знаем, че сами не можем да опазим себе си или някого другиго, защото „ако Господ не пази града, напразно ще бди пазачът“. (Псалми, гл. 127, ст. 1б*) Знаем също обаче, както виждаме в посланията на ап. Петър и Павел, че ние трябва да сме готови за битка и облечени в бойни доспехи, което показва каква е частта, която ние трябва да свършим – да се облечем в защитата, която ни е дадена от Бога.  

Щурмуваме в правилната посока

Първата стъпка е да сме подготвени и защитени от непредвидена атака, но нещата не спират дотук. Ние не просто се крием и защитаваме от атаките на врага, а също така предприемаме действия на настъпление. 

„И тъй, бъдете готови, като се препашете с истината, облечете бронята на праведността и обуете нозете си в готовност да благовестите мир, а след всичко това вземете щита на вярата, с който ще можете да угасите всички пламтящи стрели на лукавия. Вземете и шлема на спасението и меча на Духа, тоест Божието слово.“ (Послание към ефесяните, гл. 6, ст. 14-17*, по-тъмният шрифт е наш)

От цялото бойно снаряжение има само една част, която служи основно за атака и това е мечът на Духа. Това, с което ние настъпваме в духовните битки, е боговдъхновената истина от Писанията, която да четем, да приемем, да повярваме, с която да се молим и която да изповядваме. Пример за това е самият Иисус Христос, Който отвръща на всяко изкушение на Сатана в пустинята с „Писано е“: „Иисус му каза: „Махни се от Мене, сатана, защото е писано: „На Господ, своя Бог, се покланяй и само на Него служи“.“ Тогава дяволът Го остави и, ето ангели дойдоха и Му служеха“. (Ев. от Матей, гл. 4, ст. 10-11*) 

 

Предизвикателство за седмицата: Божието слово казва, че ние не се борим срещу хора, а срещу духовните сили на нечестието. Много е важно да помним това, когато изпадаме в конфликти с други хора – непознати, познати, близки. Ако имаме правилната перспектива, не бихме приемали нещата така лично, защото знаем, че всички Божии деца минават през подобни борби и страдания. Не бихме спорили, не бихме се гневили или дори намразвали хора, независимо какво ни причиняват, защото знаем, че зад техните действия стои някой друг. Предизвикваме те да помниш това през седмицата, когато усетиш неприятно, обидно или агресивно поведение от страна на някого към себе си. 


*Библейските цитати са според текста на Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013.

Снимка: Stillness inmotion/Unsplash.com 

Прочети още

Помощник във всяка ситуация
Помощник във всяка ситуация
 

Никога не сте сами, в каквато и ситуация да попаднете.

Чудото да си жив
Чудото да си жив
 

Не всеки осъзнава колко ценен дар е животът, за да използва изцяло потенциала му.

Божията любов не прави изключения
Божията любов не прави изключения
 

Любовта на Бога не се базира на нашия характер или поведение; тя произлиза от самата Негова същност.