BG | EN

Блог

Твориш или рушиш?

Не си представяй вдъхновението като някакво събитие, за което трябва да чакаш и което не зависи от теб. То вече е качество на твоя дух.

„Ние получихме не духа на този свят, а Духа, Който идва от Бога, за да узнаем това, което ни е дарено от Бога. Това и проповядваме с думи, научени не от човешка мъдрост, а научени от Светия Дух, като изясняваме духовните неща на духовните хора. Но плътският човек не възприема онова, което е от Божия Дух. За него тези неща са безумие и той не може да ги проумее, понеже те се разбират духовно. А духовният човек разбира всичко, него обаче никой не го разбира.

 (Първо послание към коринтяните, гл. 2, ст. 12-15*, по-тъмният шрифт е наш)

 

Учениците на Христос са най-обикновени рибари с няколко изключения. Повечето от последователите Му са народни хора, които нямат образование или диплома. И точно тези хора променят света! С помощта на Бога те създават един нов свят. Възможно ли е да се чувстваш като „рибар“, като някой, който е неспособен, глупав, на когото липсват таланти или вдъхновение за велики или дори малки неща? Как са свързани мъдростта, творческата сила човешкият дух в пасажа? 

Учениците не остават това, което са били – плътски хора. Чрез творческата сила на Светия Дух стават духовни. Както можем да видим в горния пасаж от Първо послание на коринтяните духовните хора са истински мъдрите – онези, които разбират и преценяват всичко, но и онези, които не могат да бъдат разбрани от този свят, който не познава Христос. Всичко това е поради Светия Дух, Който е дошъл да обитава в нас, както е обитавал и в Христос тук на земята. Думата за „духовен“ на гръцки е pneumatikosКоренът на думата идва от pneúma, което е „дъх“, „вятър“, „дух“. Духовните хора са и вдъхновени хора. Божият Дух в нас ни прави способни на всичко, което самият Бог желае ние да извършим в нашия живот. Той е съзидателната творческа Сила, Която „създаде човека от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа“. (Битие, гл. 2, ст. 7*)

Адам е сътворен по Божи образ (Битие, гл. 1, ст. 27*), а самият Господ е Творецът. Той нарочно даде задача на Адам да даде име на всяко сътворено от Бога животно в градината. Адам също е творец, като своя Създател, Който е вдъхнал в човека от Своя жив творчески Дух. След грехопадението обаче всичко това се променя – Адам и Ева умират духовно. Всички ние, техните потомци, умираме с тях. Нашият дух е мъртъв, докато Бог не вдъхне от Себе Си отново в нас и не ни съживи. Това се случва, когато човек се покае – Господ го приема, измива и съживява духа му отново, като идва със Светия Дух и прави обиталище в него. Ние и ти сме приели Иисус Христос за наш Господ и Спасител. Това значи, че нашият дух отново е жив. Той ни прави мъдри, прави ни „духовни хора“, които разбират и могат всичко.

Въпросът е: Какво друго прави Светия Дух в нас, след като ни съживи?

Прави ни творци. Това може би звучи много страшно на пръв поглед, но е така. Думите, които изричаме, мислите, които имаме, любовта, която е дошла в нас чрез същия Свети Дух – те започват да творят в нашия живот и в хората около нас. Затова 12 души променят древния свят. Затова историята и културата на съвременна Европа е била формирана от християнството. В нас като Божи синове и дъщери обитава невероятен потенциал за творене и съграждане. Когато обаче забравим това или повярваме, че не можем, че сме глупави и неспособни, когато започнем да мислим като „рибари“, а не като „Христови апостоли“ – това носи разрушение. Не си представяй вдъхновението като някакво събитие, за което трябва да чакаш и което не зависи от теб. То вече е качество на твоя дух. Чрез Светия Дух, Който обитава в теб, ти си способен на всичко, което трябва да свършиш. Идеите, които имаш, талантите ти, всичко, което Бог е вложил в теб и иска да осъществи, могат  и ще се реализират. Избери да твориш.

Предизвикателство: Какво можеш да „построиш“ през тази седмица, какво можеш да създадеш? Какви инструменти и материали имаш на разположение? Излез извън клишетата за това какво е творчество. Творчество е всяко добро нещо, което е вложено в ума и сърцето ти и Бог желае да реализира – от прекрасно ястие за семейството ти до това да споделиш Благата вест с някого на улицата, от това да напишеш стихотворение или песен до това да дариш пари или дрехи на някого в нужда. Няма ограничения за творбите, щом са по Божията воля. Твори осъзнато с думи, мисли и действия в следващите дни.

 

*Библейските цитати са според текста на Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013.

Снимка: Kelly Sikkema/Unsplash.com

Прочети още

Почивай!
Почивай!
 

Господ иска да умеем да притихваме, да се възстановяваме от труда си по правилен и качествен начин, за да може Неговото тяло, които сме ние, да сме наистина ефективни за останалите.

Да дадеш най-доброто си
Да дадеш най-доброто си
 

Бог ти обещава, че това, което си дал с искрено и обичащо сърце на хората, всъщност си го поверил в Неговите ръце.

В какво/кого си сигурен?
В какво/кого си сигурен?
 

Искаш ли да видиш доброто, да го разпознаеш, да имаш стабилна почва под краката си, да носиш ведрост и спокойствие в сърцето си?