BG | EN

Блог

Пленници на надеждата

Какво да правим във време, в което нито можем да излезем, нито можем да прегърнем някого, някои от нас не могат да платят собствените си сметки, камо ли да дарят пари. Как един затворник може да освободи друг затворник? Ключът е в килията.

А колкото до тебе, Израилю, Аз ще освободя твоите затворници от безводния ров заради кръвта на завета ти. Върнете се в крепостта вие, пленници, изпълнени с надежда! Още днес възвестявам, че двойно ще ви въздам.

(Книга на пророк Захария, гл. 9, ст. 11-12*)

 

  Да започнем от тук: скъпи приятелю, ти не си пленник в дома си. Не си пленник на пандемия, на страх, на несигурното бъдеще, на наближаваща криза. Прочети предното изречение отново. Независимо от ситуацията в света и най-вече в Европа, независимо от задължителните мерки за превенция, които e редно и задължително да спазваме, ние не сме пленници на безнадеждността. Какъв избор имаме? Само един – да не допускаме никакъв страх в дробовете си, да издишаме само надежда.

  Посланието на Библията е недвусмислено – на нито един от нас, които вярваме в Господ Иисус Христос не ни е позволено да изпитваме друг страх освен страхопочитанието към Бога. Ще попиташ: „Но как така? Не виждате ли ситуацията?! Как да остана безчувствен към това, което става?“. Бог не ни призовава към безчувственост, а към правилно насочена чувствителност: „Радвайте се с онези, които се радват; плачете с онези, които плачат“ (Послание към римляните, гл.12, ст. 15*), но пак в същата глава в ст. 12 се казва: „Радвайте се в надеждата, в скръб бъдете твърди, в молитва – постоянни“ (по-тъмният шрифт е наш). Можем да плачем, можем да съчувстваме, но най-вече имаме отговорност да помагаме. Как можем да помогнем в ситуация, в която сякаш ние имаме нужда от помощ и подкрепа? Какво да правим във време, в което нито можем да излезем, нито можем да прегърнем някого, някои от нас не могат да платят собствените си сметки, камо ли да дарят пари. Как един затворник може да освободи друг затворник? Ключът е в килията.

   Ап. Павел казва за себе си: „Не мисля, че вече съм достигнал нещо или че съм станал съвършен, но се стремя, дано постигна това, заради което Иисус Христос ме завладя. Братя, аз не мисля за себе си, че съм постигнал това; но едно само правя: забравил това, което остана назад, и отправил се към това, което е напред,  аз се стремя към целта – към наградата на небесното призоваване от Бога чрез Иисус Христос“ (Послание към филипяните, гл. 3, ст. 12-14*, по-тъмният шрифт е наш). Когато говори на роби и на свободни хора, Павел казва това: „Роб, който е призован от Господа, става свободен чрез Господа, както и свободният човек, щом е призован, става роб на Христос“ (Първо послание към коринтяните, гл. 7, ст. 22*, по-тъмният шрифт е наш). Нашата „килия“ не е физическа. Нашият дух не се ограничава от стени, от страх, от бъдещето, от икономиката, от природни катаклизми, от загубата и физическата смърт. Ние сме пленници и роби, но единствено и само на Христос и на надеждата. В какво се изразява това робство? Как живее един „пленник на Христос“ в три стъпки?

 

  • живеем с надежда и смелост

Да просветли очите на сърцето ви, за да разберете каква е надеждата, към която сте призовани от Него, какво е за вярващите богатството на Неговото славно наследство  и колко безмерно е величието на Неговата мощ у нас, които вярваме, чрез действието на крепката Му сила.“ (Послание към ефесяните, гл. 1, ст. 18-19*)

Нашето спасение е в надеждата. Но надеждата за онова, което се вижда, не е надежда, понеже защо ще се надява някой за нещо, което вижда? А когато се надяваме за онова, което не виждаме, с търпение го очакваме. (Послание към римляните, гл.8, ст. 24-25*)

Бог, изворът на надежда, нека ви изпълни с голяма радост и мир във вярата, за да се умножава все повече вашата надежда чрез силата на Светия Дух.“ (Послание към римляните, гл. 15, ст. 13*)

Бъдете бодри, стойте здраво във вярата, бъдете смели, бъдете твърди. Всичко у вас да става с любов.“ (Първо послание към коринтяните, гл. 16, ст. 13-14*, по-тъмният шрифт е наш)

 

  • обичаме на дело и в действителност

След като с послушание към истината чрез Духа сте очистили душите си за нелицемерна братска обич, обичайте се трайно един друг от чисто сърце.“ (Първо послание на ап. Петър, гл. 1, ст. 22*)

Не дължете на никого нищо освен взаимна любов, който обича другия, изпълнил е закона. Защото заповедите: не прелюбодействай, не убивай, не кради, не свидетелствай лъжливо, не пожелавай чуждо и всяка друга заповед се съдържа в тези думи: „Обичай ближния си като самия себе си.“ Любовта не прави зло на ближния. Ето защо любовта е изпълнение на закона.“ (Послание към римляните, гл. 13, ст. 8-10*)

Който има благата на света и вижда брат си в нужда, но затвори сърцето си за него, как ще пребъдва у него любовта към Бога? Дечица, да не обичаме на думи или на приказки, а с дела и истина!“ (Първо послание на ап. Йоан, гл. 3, ст. 17-18*)

 

  • носим посланието на мир

Защото Бог беше Този, Който чрез Христос помири света със Себе Си, без да вменява на хората прегрешенията им, и ни повери словото на помирението.  Ние действаме като посланици на Христос, сякаш Бог ви увещава чрез нас; молим ви заради Христос – помирете се с Бога!“ (Второ послание към коринтяните, гл. 5, ст. 19-20*) 

Бъдете готови, като се препашете с истината, облечете бронята на праведността и обуете нозете си в готовност да благовестите мир.“ (Послание към ефесяните, гл. 6, ст. 14-15*, по-тъмният шрифт е наш)

Който иска да се радва на живота и да види добри дни, нека възпира езика си от зло и устата си от измамна реч, нека избягва злото и да прави добро, нека търси мир и да се стреми към него.“ (Първо послание на ап. Петър, гл. 3, ст. 10-11*)

Плодът пък на правдата се сее в мир от миротворците.“ (Послание на ап. Яков, гл. 3, ст. 18*) 

Предизвикателство за седмицата: Остави Господ да се погрижи първо за теб. Отърси се от информацията, която получаваш отвсякъде. Изключи за момент телевизора, компютъра, новинарския сайт, Фейсбук и Вайбър. Вземи Божието слово в ръце и прекарай време с Него в тишина. Притихни за толкова време, колкото ти е нужно. Колкото е нужно… След това ще знаеш какво да правиш със свободното време вкъщи и Интернет под ръка – пълно е с хора, твои приятели и познати, които са изплашени и обезверени, хора, спрели да живеят. Ти си пленник на Христос – такъв, който носи в себе си надежда, любов и мир. Пленниците на страха имат нужда от това, споделяй щедро, защото имаш какво да дадеш.

 

*Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013.

Снимка: Nick Dunlap/Unsplash.com

Прочети още

Какво е необходимо?
Какво е необходимо?
 

Дали сме повече посветени на различни служения, отколкото сме посветени на Бога?

Красотата на Божието слово
Красотата на Божието слово
 

Сред шума на света има едно място на мир, където намираме мъдрост и сила - Библията.

Детска вяра
Детска вяра
 

Бог е мой помощник.