BG | EN

Блог

Търсим яснота?

Шумно е. Разбираме те. В момент като този ще чуем и ще видим много неща, които могат да противоречат едно на друго, да противоречат на всичко, познато за нас, да противоречат на някогашни наши убеждения. Кое е истина, кое не е? Кой може да ни каже?

  Шумно е. Разбираме те. В момент като този ще чуем и ще видим много неща, които могат да противоречат едно на друго, да противоречат на всичко познато за нас, да противоречат на някогашни наши убеждения. Силният страх и паниката идват точно от това, че сме в непозната, бързо променяща се, нестабилна и опасна обстановка. Кое е истина, кое не е? Кое е правилно, кое не е? Кой може да ни каже? Преди да потърсим отговори в най-сигурния и достоверен източник на информация – Божието слово, е добре да уточним от самото начало, че ние от Българско библейско дружество не се опитваме да тълкуваме Библията за теб в настоящата извънредна ситуация, а желаем само да насочим вниманието си към някои основни истини. (Първо послание на ап. Йоан, гл. 2, ст. 27)

 

  • Не знаем всички отговори, но сме убедени, че има Един, Който ги знае още преди да сме задали въпросите си. 

„Защото няма още дума на езика ми, а Ти, Господи, я знаеш цялата.“ (Псалм 139, ст. 4*)

„Както небесата са по-високи от земята, така Моите пътища са по-възвишени от вашите пътища и мислите Ми – от вашите мисли“. (Книга на пророк Исаия, гл. 55, ст. 9*)

 

  • Единственият полезен страх, който може да даде добър плод в живота ни, е страхопочитанието пред Бога, който се изразява в това: да не съгрешаваме пред Него и ближните си. 

„В страха пред Господа има твърда увереност и Той ще бъде прибежище за Своите синове. Страхопочитанието пред Господа е извор на живот, отдалечава от мрежите на смъртта.“ (Книга Притчи, гл. 14, ст. 26-27*)

„Страхът се превръща в примка пред хората; а който се надява на Господа, ще бъде в безопасност.“ (Книга Притчи, гл. 29, ст. 25*)

 

  • Любовта към Бога е безстрашна, проявява се в изпълнение на Неговите заповеди и в това, да обичаме ближните си. Любовта не върши зло на ближния си. 

„Няма страх в любовта. Съвършената любов отхвърля страха, защото в страха има мъка. Който изпитва страх, той не е съвършен в любовта. Ние обичаме Бога, защото Той ни обикна пръв. Ако някой каже: „Обичам Бога“, а мрази брат си, той е лъжец. Защото този, който не обича своя брат, когото е видял, как може да обича Бога, Когото не е видял?“ (Първо послание на ап. Йоан, гл. 4, ст. 18-20*)

„Защото любовта към Бога се състои в това: да спазваме заповедите Му. А Неговите заповеди не са тежки.“ (Първо послание на ап. Йоан, гл. 5, ст. 3*) 

„Любовта не прави зло на ближния. Ето защо любовта е изпълнение на закона.“ (Послание към римляните, гл. 13, ст. 10

  • Господ е близо до нас, нищо не е извън Неговия контрол.

„Нека вашата доброта бъде известна на всички хора. Господ е близо. Не се тревожете за нищо, но при всички случаи изричайте с благодарност пред Бога своите прошения чрез молитва и моление. Тогава Божият мир, който превъзхожда всеки ум, ще запази вашите сърца и мисли в единство с Иисус Христос“. (Послание към филипяните, гл. 4, ст. 5-7*, по-тъмният шрифт е наш)

„Господ е Цар за вечни времена и завинаги!“ (Псалм 10, ст. 16а*)

   Нашият Господ Иисус Христос е същият вчера, днес и завинаги. (Послание до Евреи, гл. 13, ст. 8*) Неговото царство е вечно царство (Кн. на пр. Даниил, гл. 3, ст. 33*), Неговата власт е над всичко и над всяка опасност. Той спасява и възстановява, прави пътеки в пустинята, „зове в съществуване несъществуващото“. (Послание към римляните, гл. 4, ст. 17*) Животът ни е скрит заедно с Христос в Бога (Послание към колосяните, гл. 3, ст. 3*). Ние знаем при Кого ще отидем един ден, когато времето ни на тази земя свърши, но докато Господ ни държи тук и сега, имаме само една цел – да живеем за Негова слава, да разкриваме Неговата любов на останалите и да „не се уморяваме да правим добро, защото навреме ще пожънем, стига да не се обезсърчаваме”. (Послание към галатяните, гл. 6, ст. 9*)

  Молим се за всички ви и ви насърчаваме: в дни като тези нека основният ни канал на информация да бъде Божието слово.

Екипът на ББД

 

*Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013.

Снимка: Joseph Greve/Unsplash.com

Категория: Статии

Прочети още

Смелост, скъпо сърце, смелост
Смелост, скъпо сърце, смелост
 

Какво те спира? Какъв сценарий на загуба и провал виждаш пред себе си, който те обезсилва да бъдеш смел?

1 = 1000
1 = 1000
 

Делиш ли дните, седмиците и месеците на добри и лоши? Например, имаш ли спомени от някоя година, за която си казваш: „Това беше най-лошата/най-добрата година в живота ми досега!“.

Посланието ти има сила
Посланието ти има сила
 

След като вече имаме установено мнение, ние ще го изговорим на глас, ще го покажем чрез пост в социалните мрежи, ще споделим статия с приятели, ще спазваме или няма да спазваме конкретен тип предпазни мерки. Ще обвиняваме някого или нещо.