BG | EN

Блог

Търсим яснота?

Шумно е. Разбираме те. В момент като този ще чуем и ще видим много неща, които могат да противоречат едно на друго, да противоречат на всичко, познато за нас, да противоречат на някогашни наши убеждения. Кое е истина, кое не е? Кой може да ни каже?

  Шумно е. Разбираме те. В момент като този ще чуем и ще видим много неща, които могат да противоречат едно на друго, да противоречат на всичко познато за нас, да противоречат на някогашни наши убеждения. Силният страх и паниката идват точно от това, че сме в непозната, бързо променяща се, нестабилна и опасна обстановка. Кое е истина, кое не е? Кое е правилно, кое не е? Кой може да ни каже? Преди да потърсим отговори в най-сигурния и достоверен източник на информация – Божието слово, е добре да уточним от самото начало, че ние от Българско библейско дружество не се опитваме да тълкуваме Библията за теб в настоящата извънредна ситуация, а желаем само да насочим вниманието си към някои основни истини. (Първо послание на ап. Йоан, гл. 2, ст. 27)

 

  • Не знаем всички отговори, но сме убедени, че има Един, Който ги знае още преди да сме задали въпросите си. 

„Защото няма още дума на езика ми, а Ти, Господи, я знаеш цялата.“ (Псалм 139, ст. 4*)

„Както небесата са по-високи от земята, така Моите пътища са по-възвишени от вашите пътища и мислите Ми – от вашите мисли“. (Книга на пророк Исаия, гл. 55, ст. 9*)

 

  • Единственият полезен страх, който може да даде добър плод в живота ни, е страхопочитанието пред Бога, който се изразява в това: да не съгрешаваме пред Него и ближните си. 

„В страха пред Господа има твърда увереност и Той ще бъде прибежище за Своите синове. Страхопочитанието пред Господа е извор на живот, отдалечава от мрежите на смъртта.“ (Книга Притчи, гл. 14, ст. 26-27*)

„Страхът се превръща в примка пред хората; а който се надява на Господа, ще бъде в безопасност.“ (Книга Притчи, гл. 29, ст. 25*)

 

  • Любовта към Бога е безстрашна, проявява се в изпълнение на Неговите заповеди и в това, да обичаме ближните си. Любовта не върши зло на ближния си. 

„Няма страх в любовта. Съвършената любов отхвърля страха, защото в страха има мъка. Който изпитва страх, той не е съвършен в любовта. Ние обичаме Бога, защото Той ни обикна пръв. Ако някой каже: „Обичам Бога“, а мрази брат си, той е лъжец. Защото този, който не обича своя брат, когото е видял, как може да обича Бога, Когото не е видял?“ (Първо послание на ап. Йоан, гл. 4, ст. 18-20*)

„Защото любовта към Бога се състои в това: да спазваме заповедите Му. А Неговите заповеди не са тежки.“ (Първо послание на ап. Йоан, гл. 5, ст. 3*) 

„Любовта не прави зло на ближния. Ето защо любовта е изпълнение на закона.“ (Послание към римляните, гл. 13, ст. 10

  • Господ е близо до нас, нищо не е извън Неговия контрол.

„Нека вашата доброта бъде известна на всички хора. Господ е близо. Не се тревожете за нищо, но при всички случаи изричайте с благодарност пред Бога своите прошения чрез молитва и моление. Тогава Божият мир, който превъзхожда всеки ум, ще запази вашите сърца и мисли в единство с Иисус Христос“. (Послание към филипяните, гл. 4, ст. 5-7*, по-тъмният шрифт е наш)

„Господ е Цар за вечни времена и завинаги!“ (Псалм 10, ст. 16а*)

   Нашият Господ Иисус Христос е същият вчера, днес и завинаги. (Послание до Евреи, гл. 13, ст. 8*) Неговото царство е вечно царство (Кн. на пр. Даниил, гл. 3, ст. 33*), Неговата власт е над всичко и над всяка опасност. Той спасява и възстановява, прави пътеки в пустинята, „зове в съществуване несъществуващото“. (Послание към римляните, гл. 4, ст. 17*) Животът ни е скрит заедно с Христос в Бога (Послание към колосяните, гл. 3, ст. 3*). Ние знаем при Кого ще отидем един ден, когато времето ни на тази земя свърши, но докато Господ ни държи тук и сега, имаме само една цел – да живеем за Негова слава, да разкриваме Неговата любов на останалите и да „не се уморяваме да правим добро, защото навреме ще пожънем, стига да не се обезсърчаваме”. (Послание към галатяните, гл. 6, ст. 9*)

  Молим се за всички ви и ви насърчаваме: в дни като тези нека основният ни канал на информация да бъде Божието слово.

Екипът на ББД

 

*Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013.

Снимка: Joseph Greve/Unsplash.com

Категория: Статии

Прочети още

Твориш или рушиш?
Твориш или рушиш?
 

Не си представяй вдъхновението като някакво събитие, за което трябва да чакаш и което не зависи от теб. То вече е качество на твоя дух.

Надежда, която се сбъдва
Надежда, която се сбъдва
 

Всички сме чували да използват израза „напразни надежди“, когато очакванията на някого не се сбъдват. Как ще обясним факта, че и ние като Божии деца сме имали някакви очаквания от Бога, които не са се сбъднали?

9 септември и ние
9 септември и ние
Касае ли и нас онова, което се е случило?

Нека имаме правилно виждане за собственото си минало. Ние може да не сме участници в него или дори да не сме и свидетели на събитията – и все пак нека използваме днешния ден като повод да се помолим Бог да прости на народа ни.