BG | EN

Блог

Пътя свърши, вярата опази

Пастор Виктор Вирчев (01.10.1950-14.05.2019) - Председател на Управителния съвет на ББД

Посвещението му към библейското дело и неговата отдаденост на благовестието бяха източник на вдъхновение за всички, които са работили с него и се докосваха до неговия благ характер.

„Помнете вашите ръководители, които ви възвестиха Божието слово, и като имате пред очи завършека на техния живот, подражавайте на вярата им“.
Послание до евреи, гл. 13, ст. 7*

 

  Управителният съвет на Българско библейско дружество съобщава с дълбока скръб за смъртта на своя Председател пастор Виктор Вирчев, който след кратко боледуване се пресели във вечността на 14 май т.г.

   Пастор В. Вирчев беше един от учредителите на Българското библейско дружество през 1993 г. Преди това още в първите години след 1989 г. той участваше активно в подготовката и доставянето на хиляди Библии в България, където се чувстваше остър глад за Божието слово. В продължение на няколко десетилетия Библията не бе издавана и отношението към нея от страна на комунистическия режим беше изключително враждебно. Заедно с представители на Обединените библейски дружества (United Bible Societies), пастор В. Вирчев организира доставянето и разпространението в страната ни на първите Библии след 1990 г. 

Пастор Вирчев споделя спомени от историята на ББД по време на честването на 15-годишния юбилей на ББД (4 декември 2008 г.)

   От самото създаване на ББД през 1993 г. до края на живота си той беше член на Управителният съвет на Дружеството, а от началото на 2016 г. до последно – и негов Председател. 

Пресконференция в БТА в началото на инициативата „Година на Библията“. Отляво надясно: пастор В. Вирчев, проф. д-р Славчо Вълчанов, пастор Теодор Ангелов (изп. директор на ББД 2005-2011), проф. дтн Димитър Киров (Председател на УС на ББД 2006-2015), пастор Бедрос Алтунян 

   Пастор В. Вирчев беше непосредствен участник в цялата многообразна дейност на Библейското дружество. Неговата ерудиция и дълбока пристрастност към изучаването и разпространението на Божието слово бяха от голямо значение за дейността на малобройния персонал на Дружеството. Пастор Вирчев беше деен участник в подготовката и осъществяването на инициативата „Година на Библията“ (2007-2008 г.). За да се популяризира изучаването и разпространението на Свещеното Писание, в много градове бяха организирани научни конференции, изложби и концерти. През последните години, вече като Председател на Управителния съвет на Дружеството, пастор В. Вирчев участваше непосредствено в проектите за нова ревизия на т.нар. „протестантска“ Библия, в Кампанията „Нашата Библия“ (инициативата за преписване на Цариградската Библия), както и всички други дейности на ББД. 

 
Пастор Вирчев – един от основните лектори на конференциите, част от инициативата „Година на Библията“; отляво – конференция в гр. Варна, в сградата на ЕМЕЦ; отдясно – конференция в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“ 

   От неговата личност се излъчваше дълбоко познание на Божието слово, кротост и вътрешна извисеност. Усмивката му печелеше всички. Посвещението му към библейското дело и неговата отдаденост на благовестието бяха източник на вдъхновение за всички, които са работили с него и се докосваха до неговия благ характер.

Пастор Вирчев и проф. д-р С. Вълчанов на конференцията в гр. Варна, част от инициативата „Година на Библията“

   Загубата за нас, неговите съработници в тази духовна нива, е голяма. Но той бе призован от Небесния Баща в царството на вечната светлина и любов. Там вече няма болка и страдание. Изказваме нашето искрено съчувствие на членовете на семейството му и на всички, които го обичаха.

 

Царство му небесно!

От членовете на Управителния съвет на ББД


„Ще изтрие Бог всяка сълза от очите им, и смърт няма да има вече, ни скръб, ни плач, нито болка ще има вече“.
Откровение на ап. Йоан, гл. 21, ст. 4*
 

 

Пастор Вирчев, Председател на Управителния съвет на ББД и Радослав Апостолов, изп. директор на ББД, по време на Световния конгрес на Обединените библейски дружества през м. май 2016 г. в гр. Филаделфия, САЩ

Честване на 200-годишнината на Американското библейско дружество, м. май 2016 г.

 

В централата на Американското библейско дружество, гр. Филаделфия, САЩСнимки: ББД

 

Категория: Новини

Прочети още

Показване на любов
Показване на любов
 

Помолете Господ да ви покаже как да покажете любов на някого във вашето обкръжение днес.

Източникът на нашата надежда
Източникът на нашата надежда
 

Тъй като е лесно да се обезсърчим, ние се нуждаем от напомняне, че Господ работи за нашето добро.

Чудото да си жив
Чудото да си жив
 

Не всеки осъзнава колко ценен дар е животът, за да използва изцяло потенциала му.