BG | EN

Блог

Когато празникът отмине

Как да се справим с празнотата и вакуума, които често ни удрят в лицето, когато отново трябва да навлезем в ежедневието?

    Повечето от нас обичаме адреналина от трепетното очакване на празник или важно събитие. Сякаш всичко в нас се мобилизира и се съживява около идеята, че идва нещо голямо, интересно и смислено. Смисълът е това, което търсим всъщност или това, което искаме да си припомним. Еднообразието много пъти ни кара да забравим защо правим нещата, които правим, каква е целта на живота ни. Силните емоции от тези велики дни, които отбелязваме в календара като празници, ни помагат да усетим в себе си отново желанието да се борим, да живеем със смисъл и посока, да си припомним мащаба на целия Божи план и нашата може би малка, но съществена роля в него.

   Какво става обаче, когато празникът отмине, а с него и цялата екзалтация? Как да се справим с празнотата и вакуума, които често ни удрят в лицето, когато отново трябва да навлезем в ежедневието?

„Както стана в дните на Ной, тъй ще настъпи и пришествието на Сина човешки, защото, както в дните преди потопа ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, в който Ной влезе в ковчега, и не разбраха нищо, докато не дойде потопът и отнесе всички – тъй ще настъпи и пришествието на Сина човешки. Тогава двама ще бъдат на нива: единия ще вземат, другия ще оставят, две жени ще мелят заедно на мелница: едната ще вземат, другата ще оставят. Затова бъдете будни, понеже не знаете в кой час ще дойде вашият Господ. Знайте и това, че ако стопанинът на къщата знаеше в кой час ще дойде крадецът, той щеше да стои буден и нямаше да го остави да ограби къщата му. Затова бъдете и вие готови, понеже Синът човешки ще дойде в час, когато не очаквате“. (Ев. от Матей, гл. 24, ст. 37-44*, по-тъмният шрифт е наш)

    В този пасаж нашият Господ Иисус Христос говори за Своето повторно идване, но го казва на повярвалите в Него още преди да е приключила изкупителната мисия, преди да е свършил празникът. Пророкува тези думи много рано, двадесет века, две хиляди години преди нашето време и все още ние не сме видели изпълнението им. Няма как да знаем дали ще изживеем това събитие, но можем да извлечем основната поука от думите на Христос. Във времето, в което сякаш няма нищо особено около нас, когато правим „нашите“ си неща („ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха“), когато трябва да преживяваме всеки обикновен ден достойно, е необходимо да помним, че това е необикновена възможност да живеем като верни слуги. Верният слуга няма нужда от надзираване, от външни стимули, от постоянно напомняне или мъмрене, няма нужда да знае, че следят работата му. Верният слуга е целеустремен дори когато „господарят се бави“ (срв. Ев. от Матей, гл. 24, ст. 48), не се демотивира от емоционалната или душевната суша, той няма нужда от фанфари и тържества, за да осмисли живота си, защото знае, че животът му е ценен, когато е посветен на покорство и помощ за другите. Верният слуга познава добре Господаря си и иска да прилича на Него. Не се страхува, че Господарят ще дойде неочаквано, тъй като живее в постоянно очакване на най-доброто.

Предизвикателство за седмицата: Имаш ли лист хартия и химикал наблизо? Можеш ли да запишеш три неща, които осмислят съществуването ти. Нека бъдем искрени, може и да не са най-възвишените три причини… Сега погледни написаното и помисли дали би желал да зачеркнеш или добавиш нещо. Как това би променило начина ти на живот?

 

*Библейските цитати са според текста на Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013. 

Снимка: Maique Madeira/Unsplash.com

Прочети още

Източникът на нашата надежда
Източникът на нашата надежда
 

Тъй като е лесно да се обезсърчим, ние се нуждаем от напомняне, че Господ работи за нашето добро.

Спасен от Библията на бойното поле
Спасен от Библията на бойното поле
Бог и конфликтът в Нагорни Карабах

Арменското библейско дружество сподели с Обединените библейски дружества в четвъртък историята на двадесетгодишен войник, който е ранен от шрапнели при взрив.

Жънем
Жънем
 

Единственото, което трябва да знаем за този етап, е че той е точно толкова труден, колкото и всички преди него – трудността му е в опазването на смиреното сърце на земеделец.