BG | EN

Блог

Радостно сърце

Независимо какво се случва около нас, винаги можем да се радваме в Божието присъствие.

„Ще прославям Господа, Който ми е дал разсъдък. Дори и нощем моето сърце ме поучава. Поставям Господа винаги пред мене, понеже Той е от дясната ми страна, няма да се огъна. Затова се зарадва сърцето ми, развесели се душата ми и тялото ми ще живее в безопасност“ (Пс. 16, ст. 7 – 9*).

Щастливи ли сте? Отговорът вероятно зависи от това какво се случва в живота ви в момента. Ако нещата вървят гладко, здрави сте и нямате проблеми във взаимоотношенията, може би ще отвърнете: „Да, щастлив съм“. Проблемът е, че щастието е непостоянна емоция. Когато обстоятелствата се променят към лошо, то бързо се изнизва през вратата. За разлика от радостта.

Въпреки че щастието и радостта често се смятат за синоними, те всъщност доста се различават. Щастието е временно, понеже се базира на външните обстоятелства, но радостта може да бъде постоянно състояние – нещо, което присъства, независимо какво се случва в живота ни. Това е така, тъй като радостта е резултат на Божието присъствие в нас. Това е вътрешно състояние, което не се влияе от житейските трудности.

Давид може да каже, че сърцето му се радва (Пс. 16, ст. 9), защото е открил ключа към един живот в постоянно състояние на радост, въпреки проблемите. Ние можем да направим същото. Когато фокусираме погледа си върху Господ (Йн., гл. 15, ст. 9 – 11), можем да имаме мир и радост в сърцето, независимо от всичко. Времето, прекарано  с Него, присъствието и добротата Му в живота ни са предпоставки за това всеки ден да имаме Неговата пълна радост в сърцата си.

 

 

Линк към оригиналната статия: https://www.intouchuk.org/read/daily-devotions/a-joyful-heart 

* Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

 

Прочети още

Какво е необходимо?
Какво е необходимо?
 

Дали сме повече посветени на различни служения, отколкото сме посветени на Бога?

Да станем като децата
Да станем като децата
 

Децата са чисти, неподправени и необременени от света. Нека бъдем като тях.

Като птица
Като птица
 

"Ще пея на Господа, докато съм жив, ще величая моя Бог, докато съществувам" (Пс. 104, ст. 33)