BG | EN

Блог

Детска вяра

Бог е мой помощник.

“Истината ви казвам: този, който не приеме Божието царство като дете, няма да влезе в него” (Мк., гл. 10, ст. 15*).

Илай беше на четири години и се учеше да плува. В плитката част на басейна той се справяше с лекота, но се страхуваше да плува в дълбокия край. Един ден обаче, по време на урока Илай го направи.

Докато вървяхме към вкъщи, аз го похвалих за това изключително постижение. Попитах го:

-       Как успя?

Без колебание, Илай отвърна:

-       Бог ми помогна.

Помислих си: „Само ако и моята първа мисъл, когато съм се изправял пред сериозни предизвикателства в живота, беше „Бог ми помогна“! Къде ли щеше да ме отведе това в пътя ми с Бога?“

Христос обича децата, заради тяхната простичка вяра. Те с готовност идват в прегръдките Му, като знаят, че Той ги обича и са в безопасност. Божията сила се изявява съвършено в детската вяра. Давид демонстрира такава вяра, когато използва речен камък, за да победи Голиат (вж. 1 Цар., гл. 17). Камъкът не е магически, но вярата на Давид надвива великана.

Следващият път, когато се изправим пред страх, който заплашва да ни смаже, моля се да имаме тази детска вяра, за да нагазим в дълбокото и да поверим себе си на Бога. Той ще ни помогне!

 

 

Линк към оригиналната статия: https://www.upperroom.org/devotionals/en-2024-03-07 

* Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

Прочети още

Ръце и нозе
Ръце и нозе
 

Христос ни е призовал да бъдем Неговите ръце и нозе в този свят.

Бог върви редом с теб
Бог върви редом с теб
 

Нека не забравяме, че Господ Иисус Христос не се е отделил от нас в нито един момент от живота ни.

Семейна вражда
Семейна вражда
 

Господ ни учи да се молим за всички, включително за хората, с които не се разбираме, а не да даваме израз на негативни чувства спрямо тях.