BG | EN

Блог

Как се създават утешители

Бог може да употреби всичко - Той често ни призовава да използваме болката си, за да послужим на другите.

„Както Христовите страдания изобилно споделяме, така чрез Христос изобилно участваме в утехата. Ако все пак понасяме мъки, това е заради вашата утеха и заради спасението ви, което се осъществява чрез понасяне на същите страдания, които търпим и ние, и надеждата ни за вас е сигурна. Ако пък се утешаваме, то е заради вашата утеха и спасение, понеже знаем, че както споделяте в страданията, така ще участвате и в утехата“ (2 Кор., гл. 1, ст. 5 – 7*).

Йов отправя един предизвикателен въпрос във времето на своето страдание: „Щом доброто приемаме от Бога, не трябва ли и злото да приемаме?“ (Йов, гл. 2, ст. 10*). Дори трудностите имат място в Божия план.

Можем да намерим голяма утеха в думите на ап. Павел относно нашия любящ Бог, Който „ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме онези, които понасят различни мъки, с утехата, с която самите ние сме утешавани от Бога“ (2 Кор., гл. 1, ст. 2*). Помислете за хората, които търсим, когато се чувстваме наранени. Искаме някой, който е преживял нашата, болка, нали? Човек, който е изминал пътя, по който ние вървим, или разбира нашето страдание и може да осигури мъдър съвет. Според апостола, преминаването през „долината на плача“ ни подготвя да послужим за благословение и насърчение на тези, които трябва да преминат през нещо подобно по-късно. Това, което е необходимо, е да приемем нещастието, което Бог е поставил на пътя ни и да изберем да се поучим от ситуацията.

Бог е Господар на живота ни и Той има правото да ни използва като утешители и насърчители за хора в нашата сфера на влияние. Като Негови слуги, ние трябва да бъдем готови да приемем каквото обучение е необходимо, за да извърши Той Своята воля, което може да включва и време на болка. Дори в страданието можем да се доверим, че Господ ни обича и има план за живота ни. 

 

 

Линк към оригиналната статия: https://www.intouchuk.org/read/daily-devotions/how-comforters-are-created-2  

* Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

 

Прочети още

Ръце и нозе
Ръце и нозе
 

Христос ни е призовал да бъдем Неговите ръце и нозе в този свят.

Благодат и ново начало
Благодат и ново начало
 

Въпреки че Бог никога не се променя, Той винаги върши нещо ново.

Предай го на Бога
Предай го на Бога
 

Не преминаваме през никое изпитание сами, защото Бог е с нас.