BG | EN

Блог

Скрито царство

В даден период от живота си може да имаме яснота по духовни въпроси, с които сме се борили в миналото. Или пък неща, които преди са изглеждали разбираеми, изведнъж да станат объркващо сложни.

„Приближиха се до Него учениците Му и попитаха: „Защо им говориш с притчи?“ А в отговор Той им каза: „Защото на вас е дадено да узнаете тайните на небесното царство, а на тях не е дадено. Защото, който има, на него ще му се даде, и то в изобилие. А който няма достатъчно, от него ще се отнеме и това, което има. Затова им говоря с притчи, понеже те гледат, а не виждат, слушат, а не чуват, нито разбират“ (Мат., гл. 13, ст. 10 – 13*).

Христос понякога говори за Своето царство по директен начин, основен пример за което е Проповедта на планината. В Блаженствата и други поучения от тази проповед Той обяснява как да живеем като поданици на това царство: „А когато се молите…“ (Мат., гл. 6, ст. 7*); „А когато постите…“ (ст. 16*).

Друг път Господ Иисус разкрива царството Си чрез притчи. Тези простички истории, които чрез познати образи и сцени предават важни истини, са лесни за възприемане. „Ето излезе сеяч да сее“ – така започва една притча (Мат., гл. 13, ст, 3*). Историята разказва какво се случва, когато семената попаднат на различни видове почва. Притчите обаче имат по-дълбоко значение. Дори учениците се нуждаят от помощ, за да си обяснят някои от тях.

Христос ни говори и днес – чрез думите от Писанието, чрез Светия Си Дух и чрез тялото Христово. И дори когато „тайната“ е явна, може да ни се струва, че не ни достига разбиране. В даден период от живота си може да имаме яснота по духовни въпроси, с които сме се борили в миналото. Или пък неща, които преди са изглеждали разбираеми, изведнъж да станат объркващо сложни.

Част от нашия растеж е да се научим да приемаме Божието време, дори що се отнася до Словото Му. В каквото и време да се намираме – било на разбиране или на объркване – смирението е съществена част от приближаването ни към Бога. Можем да Му се доверим, че ще ни разкрие всичко, което имаме нужда да знаем. Не е необходимо да се тревожим.

 

 

Линк към оригиналната статия: https://www.intouchuk.org/read/daily-devotions/a-hidden-kingdom

*Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

Прочети още

Живот в пълнота
Живот в пълнота
 

Колкото по-дълго следваме Христос, повече откриваме, че Той е всичко, от което се нуждаем.

Писмо до Бога
Писмо до Бога
 

Нека предоставяме своя товар на Бога с пълно доверие.

Да отразяваме Божията любов
Да отразяваме Божията любов
 

Бог ни дава силата да изпълним заръчаното ни от Него, което за собствените ни сили е невъзможно.