BG | EN

Блог

Време за всяко нещо

Бог е определил време за всичко. Понякога може би трябва да чакаме, защото още не сме готови за дадено нещо.

„Идва час за всичко, има време, отредено за всяко нещо под небето” (Екл., гл. 3, ст. 1*)

Разхождах се около царевичните ниви близо до дома ми. Бяха пусти, голи и лишени от живот. Единственият звук в ниските полегати хълмове идваше от вятъра. Усещах себе си като тези запустели полета. Нямах работа, живеех с родителите си и чаках някой, който и да е, да отговори на търсенето ми. Чувствах се като провал. Защо напуснах учителската си позиция и се върнах обратно вкъщи, след три години в чужбина? Дали бях разчела погрешно Божието водителство? Дали не бях постъпила правилно? Подобно на все още незасадените ниви, аз бях празна.

Докато се взирах в полето, си спомних разговора си с един фермер преди години. Той стоеше в края на една такава гола нива и аз го попитах дали скоро ще я засади. „Не още, – каза ми той – трябва да изчакаме подходящото време, в противен случай нищо няма да порасне“. Сега като стоях сама до царевичната нива, осъзнах, че в момента трябваше да бъда именно „празна“. Исках предложения за работа, но може би, като тази нива, не бях готова. Вероятно ако предложението дойдеше твърде рано, нямаше да произведе нищо в живота ми.

Лесно е да мислим, че времето на чакане е пропиляно време. Но Господ, подобно на фермер, знае, че има време за всяко нещо. Както празната нива чака фермера, така ние можем да чакаме Божието време. 

 

 

Линк към оригиналната статия: https://www.upperroom.org/devotionals/en-2023-08-31

Photo by Loren King on Unsplash

* Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

Прочети още

Бог върви редом с теб
Бог върви редом с теб
 

Нека не забравяме, че Господ Иисус Христос не се е отделил от нас в нито един момент от живота ни.

Никога вече празни
Никога вече празни
 

Ако сте неспокойни и копнеете за нещо, което не можете да определите, прекарайте време с Бога.

Предай го на Бога
Предай го на Бога
 

Не преминаваме през никое изпитание сами, защото Бог е с нас.