BG | EN

Блог

Застъпнически молитви

Молитвата за различните народи по лицето на Земята може да преобразява общества, семейства и отделни хора.

„И така, моля преди всичко да се отправят прошения, молитви, молби и благодарност за всички хора,… Защото това е добро и приятно пред нашия Спасител, Бога, Който иска да се спасят всички хора и да достигнат до познание на истината“ (1 Тим., гл. 2, ст. 1, 3 – 4*).

Върху глобуса в офиса ми се виждат континенти, държави и имена на градове по целия свят. Аз го завъртам внимателно всеки ден. Малко след това поставям пръста си върху глобуса, за да спра въртенето. Тогава започвам да се моля за хората и настоящата ситуация в страната, където е спрял пръстът ми.

Тази практика има огромен смисъл за мен. Тя ми напомня, че за застъпническата молитва няма ограничения. Аз се моля на Господ за спасението, духовното обновление и благополучието на хората от градове и страни, чиито имена почти не съм чувал. Искрено вярвам, че думите, отправени към Бога от смирено сърце, се простират далеч отвъд малкия Карибски остров, където живея.

Молитвата за различните народи по лицето на Земята може да преобразява общества, семейства и отделни хора, чиито лица мога само да си представям. Йоан, гл. 17 описва примера на Господ Иисус, Който се застъпва за народа: „Аз се моля за тях“ (ст. 9*). Тези думи са простички и все пак мощни. Ако Христос отделя време да се моли за Своите последователи и за останалите, то и ние можем да направим същото.

 

 

Линк към оригиналната статия: https://www.upperroom.org/devotionals/en-2023-07-25

* Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

Прочети още

Грижа за творението
Грижа за творението
 

Като настойници на Божието творение, всеки един от нас може да даде своя дял в помощ на защитата и опазването на нашата скъпоценна природа.

Време за всяко нещо
Време за всяко нещо
 

Бог е определил време за всичко. Понякога може би трябва да чакаме, защото още не сме готови за дадено нещо.

Всяка възможност
Всяка възможност
 

Не винаги нещата се развиват по план или според мечтите ни. Бог обаче дава възможности, в които да Му служим и да сме полезни.