BG | EN

Блог

Какво можем да научим от жените в Стария Завет 2

Шифра и Фуа: две удивителни библейски героини, от които да почерпим вдъхновение.

Шифра и Фуа са две героини на вярата от Стария Завет. За тях се разказва едва в няколко стиха от книгата Изход, но тяхната смелост и вярност ги правят изключителен пример за жените днес.

Те са еврейски акушерки, които живеят по времето, когато народът на Израил е поробен в Египет. Фараонът вижда как евреите се множат и се уплашва, че ще станат по-силни от египтяните. Затова започва да ги мъчи с тежък труд. И не само това, но той заповядва на двете акушерки да убиват всяка мъжка рожба, родена от еврейка. Те обаче не се подчиняват (вж. Изход, гл. 1, ст. 15 – 20).

Двете жени знаят, че над фараона стои Някой друг и дори да работят за този, който ги наема, техен господар е самият Господ Бог. Причината, поради която те не изпълняват фараоновата заповед, ни е дадена в стих 17: „Но бабите се бояха от Бога и не правеха каквото им заповяда египетският цар, а оставяха живи мъжките деца“(по-тъмният шрифт е от нас).*. Страхът от Бога, наречен от Давид „начало на мъдростта" (Пс. 111, ст. 10*) е това, което спира Шифра и Фуа да изпълнят заповедта.

По онова време акушерките обикновено са ставали такива, понеже самите те не са могли да имат деца. Ако случаят е бил такъв, вероятно Шифра и Фуа са били омъжени жени, които не са имали деца. Те биха могли да се изпълнят с горчивина срещу Бога, както и срещу раждащите еврейки. Можеха да решат, че щом те нямат деца, другите жени също не би трябвало да се радват на майчинството. Акушерките обаче не мислят по този начин: дори и да са били бездетни, в сърцата си те са посветени на Бога. Вярата им е толкова зряла, че могат да се радват, когато Бог благославя другите жени с деца. Те дори рискуват живота си, за да защитят чуждото благословение. Тяхната смелост и покорство отварят врата за Божието благословение и в техния живот. Господ отваря утробите им и те могат да създадат свои семейства: „И понеже бабите се бояха от Бога, Той им даде собствени семейства“ (ст. 21*).

Шифра и Фуа са чудесен пример на това какво означава да бъдеш покорен на Бога и да Го почиташ във всяка сфера от живота си. А Господ винаги благославя подобно отношение.

"Прелестта е измамлива и красотата е лъх; но жена, която се бои от Господа , тя ще бъде похвалена" (Пр., гл. 31, ст. 30*)

 

 

*Библейските цитати са от Библия, ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Категория: Статии

Прочети още

Богатството на Божията благодат
Богатството на Божията благодат
 

За всяко Божие дете има достъп до невероятни Божии благословения - днес.

Идоли в живота на вярващия
Идоли в живота на вярващия
 

Докато не се доверим напълно на Бога за своите нужди, ще продължим да бъдем изкушавани от други "богове".

Господ знае от какво се нуждаем
Господ знае от какво се нуждаем
 

Когато сърцето ни е натежало, прекараното време с Бога може да облекчи товара ни.