BG | EN

Блог

Да приемеш, когато искаш да откажеш

Когато изберем да се доверим на Бога, вместо на чувсъвата си, ще бъдем благословени.

Книгата на пророк Йона не завършва така, както бихме очаквали. Докато се намира в корема на една риба, пророкът отново се посвещава да извърши Божията цел. По-късно обаче признава, че не е искал да свърши работата – и Господ го наказва за неговия егоизъм. Историята е следната – Йона е изпратен в Ниневия, чиито жители представляват заплаха за еврейския народ. Пророкът, нежелаещ да се подчини, се страхува, че ако тези врагове се покаят, неговият милостив Бог ще ги помилва. Йона признава, че е искал ниневийците да бъдат унищожени: „Затова и побягнах към Тарсис, защото знам, че Ти си благ и щедър, дълготърпелив и многомилостив, и се разкайваш за наказанията“ (Йона, гл. 4, ст. 2*).

Понякога ние се противопоставяме на Божията воля, защото вероятният резултат от подчинението не ни харесва. Или, както Йона, се фокусираме върху собствените си желания и комфорт и губим от поглед това, което е истински важно. Но чувствата ни по отношение на това, което може да се случи, не са причина да пренебрегнем Божия план. Ако Господ ни призовава да действаме, Той ще се погрижи за резултатите. Нашата работа е да се подчиним.

Какво егоистично желание ви пречи да се подчините на Бога? Може би сте прекалено ядосани на своя партньор, за да работите над брака си, или сте твърде наранени, за да приемете обратно разкаял се приятел. Християните обаче не се ръководят от чувствата си. Това, което е необходимо, е подчинение, а благословенията, произлизащи от него, могат да ви изненадат.

 

 

 Линк към оригиналната статия: https://www.intouchuk.org/read/daily-devotions/saying-yes-when-we-want-to-say-no

 

*Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

 

 

Прочети още

Помощник във всяка ситуация
Помощник във всяка ситуация
 

Никога не сте сами, в каквато и ситуация да попаднете.

Живот с цел
Живот с цел
 

Когато съобразим своите цели с Божиите, винаги ще бъдем на правилния път.

Поглед назад
Поглед назад
 

Всичко в живота ни има някакъв смисъл, предначертан от Бога.