BG | EN

Блог

Божията любов не прави изключения

Любовта на Бога не се базира на нашия характер или поведение; тя произлиза от самата Негова същност.

„Бог обаче доказва любовта Си към нас с това, че Христос умря за нас, още когато бяхме грешни“ (Рим., гл. 5, ст. 8*).

Често проповядвам: „Бог те обича и има цел за живота ти“. И все пак, когато го казвам, изглежда, че някой от присъстващите вярва, че той или тя е изключение. За съжаление, хора с подобно мислене са повярвали на лъжата на Сатана: те мислят, че не са достатъчно важни, за да бъдат избрани сред милиарди други хора на земята за обект на благословение. Или слушат Лукавия, когато настоява, че са твърде слаби, грешни или страхливи, за да заслужат Божията любов.

Откъде зная, че Бог ви смята за специални? Иисус Христос умря за вас! От любов към нас, Бог Отец изпрати Своя Син на кръста в жертва за греховете ни. Ние не заслужаваме Божията грижа и закрила, но, слава Богу, божествената любов не се базира на заслуги. 

Самата същност на Бога е любов, която Той показва чрез Христовата смърт, „още когато бяхме грешни“ (Рим., гл. 5, ст. 8*). Нещо повече, Той ни надарява с талантите и качествата, необходими за изпълнение на Неговите цели (1 Кор., гл. 12, ст. 11).

Господ ви обича. Той потвърждава това многократно в Библията. Не се доверявайте сляпо на моите думи, но сами четете словото Му и вижте колко силно загрижен е Той за вас.

 

 

Линк към оригиналната статия: https://www.intouchuk.org/read/daily-devotions

*Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

 

Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

 

Прочети още

Показване на любов
Показване на любов
 

Помолете Господ да ви покаже как да покажете любов на някого във вашето обкръжение днес.

Добрите неща в живота
Добрите неща в живота
 

Да познаваш и да следваш Бога ти дава най-добрия възможен живот.

Полезни ли сме?
Полезни ли сме?
 

Бог не ни е създал и впоследствие спасил, за да живеем фокусирани върху собствените си живот, нужди и проблеми. Всичко това можем да оставим на Него. И тогава да се огледаме около себе си, за да видим чуждите нужди.