BG | EN

Блог

Ответния удар

Как да разбираме това, че в живота ни могат да дойдат неприятности, след като извършим нещо добро?

„Познавам твоите дела, скърбите ти и твоята бедност – но все пак си богат; и зная хулите на онези, които казват за себе си, че са юдеи, но не са. Те са сатанинско сборище. Никак не се бой от това, от което скоро ще пострадаш. Ето дяволът ще хвърли някои от вас в тъмница, за да ви подложи на изпитание, и вашата скръб ще бъде десет дена. Бъди Ми верен до смърт и ще ти дам венеца на живота.“

(Откровение, гл. 2, ст. 9-10*, по-тъмният шрифт е наш)

 

Може да ти се е случвало, а може и да си разговарял с хора, които са споделяли, че след като са сторили нещо добро или са проявили вярност към Божието слово и принципи, скоро след това са били застигнати от нещо неприятно и необяснимо.

Нелогично за нас изглежда да попадаме в ситуации на сътресение и смущение, след като сме извършили нещо добро. Дали защото си мислим, че не го заслужаваме или защото е не сме подготвени психически за това, такъв тип неприятен развой на обстоятелствата идва като изненада и то смущаваща. Как да разбираме това, че в живота ни могат да дойдат неприятности, след като извършим нещо добро?

Ако разгледаме началните два стиха, с които започва това послание, ще видим както казва Бог Отец чрез ап. Йоан на църквата в Смирна. Това е пророчество за предстоящо гонение и страдание, което ще сполети църквата, за чиито дела, страдание и бедност самият Бог казва, че знае и отчита. Очевидно смирняните са чисти, скромни и верни Божии последователи, които обаче ще преминат през изпит и скръб, които:

 

1)    Нямат причинно-следствена връзка с техния начин на живот и поведение

Ако ти си извършил това, което е правилно и може да бъде сравнено като такова с принципите, които се съдържат в Свещеното Писание, то дори и непосредствено след това да пострадаш, приеми, че това е ответната реакция на врага. Разбира се, не всяка трудност и неприятност в живота ни е атака от дявола. Понякога това може да са логични последици от наши неразумни решения. Но ако сме изследвали поведението си спрямо Бога и хората и съвестта ни не ни изобличава, най-вероятно това е ответната реакция на един разярен враг.

 

2)    Явяват се като изпитание

Интересно, че в пасажа се казва, че дяволът ще хвърли някои от вярващите в Смирна в затвора, за да ги подложи на изпитание или изкушение, както се превежда глаголът на гръцки. Тъй като глаголът включва и идеята за изкушение, в преводът на български е предадено, че дяволът е този, който ще ги подложи на изпитание/изкушение. Глаголът обаче е в пасивен залог, което ще рече, че за смирняните буквално се казва, че ще бъдат изпитани. Дяволът е само инструмент в техния изпит, който е допуснат от самия Бог. В моменти на изпитание може да се питаш защо Бог позволява това да ти се случва, защо сякаш Той дава правомощия на врага да те наранява. Ето отговора: „Затова радвайте се, дори ако е необходимо сега малко и да изпитате страдания в различни изкушения. Така вярата ви ще бъде изпитана, за да се покаже по-ценна от нетрайното, макар и чрез огън изпробвано злато, за похвала, чест и слава, когато дойде Иисус Христос“. (Първо послание на ап. Петър, гл. 1, ст. 6-7*, по-тъмният шрифт е наш) Изпитанието както всеки изпит води до затвърждаване на наученото, до доказване на самия себе си, че знаеш нещо. Това, което Бог допуска за Своите деца, винаги води до похвала, чест и слава в бъдещия живот, така че е за добро.

 

3)    Имат краен срок

Както тук в разглеждания пасаж от Откровение, така и на други места в Библията, като например в книгата на пр. Йеремия и книгата на пр. Данаил виждаме, че Бог дава пророчества с краен срок. Когато Господ пророкува на народа на Израил, че ще бъдат откарани в плен по времето на Йеремия, Той казва: „Защото така казва Господ: „Когато се изпълнят седемдесет години във Вавилон, ще ви посетя и ще изпълня доброто Си слово за вас, като ви върна пак на това място. Защото само Аз зная намеренията, които имам за вас, казва Господ, намерения за добро, а не за зло, за да ви дам надежда за бъдещето.“ (Йеремия, гл. 29, ст. 10-11*, по-тъмният шрифт е наш) Даниил пък вижда видение за последните дни, като в него Бог му показва четири звяра, символи на четири царства, последният от които има няколко рога или царе. За един от роговете се казва: „Той ще произнася хулни думи против Всевишния и ще подложи на гонение святите хора на Всевишния; дори ще замисли да промени празничните дни и закона и святите хора ще бъдат под властта му в продължение на година и две години, и половин година.“ (Книга на пр. Даниил, гл. 7, ст. 25*, по-тъмният шрифт е наш) 

Всяко изпитание и изкушение има краен срок. Всеки ответен удар от страна на противника на душите ни е позволен и контролиран от самия Бог, Който е на наша страна. Всичко, което на пръв поглед ти изглежда жестоко, несправедливо, неочаквано или непоносимо има краен срок, случва се под Божия контрол и ще те направи по-силен, по-близък с Бога и по-зрял. Ще те направи опитен воин. 

Мисъл за седмицата: Не се страхувай от ответния удар, когато вършиш добро. Това е белег, че си ефективен в Божията армия срещу врага на душите ни. 

 

*Библейските цитати са според текста на Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013.

Снимка: Dan Burton/Unsplash.com

Прочети още

Изкушенията/Изпитанията
Изкушенията/Изпитанията
 

Като хора, повлияни от съвременната култура, музика, литература, кино, може би естествено свързваме изкушението с нещо, което силно ни се иска, но от което по една или друга причина се възпираме. Древните гърци обаче очевидно са виждали нещата различно.

Неразпознатият подарък
Неразпознатият подарък
 

Това, което виждаме като обективни факти, не ни прави „виждащи“ и оценяващи реално стойността на „подаръците“ от Бога. В Библията освен за физическите ни очи се говори и за още един вид очи.

Духът или плътта
Духът или плътта
 

Плътта е лъжлива, горда и фасадна. Тя прикрива раната, а не я лекува. Духът се занимава с вътрешното състояние на сърцето. Изцелява и променя желанията, усещанията, възприятията и вярванията дълбоко в човека.