BG | EN

Блог

Дали новото ще е по-добро?

Често нямаме контрол и над ситуациите и обстоятелствата около нас, както видяхме през 2020 година. Това, което знаем обаче е, че Господ е Този, Който държи всичко в ръката Си. Затова и Мойсей казва: „Не ни въвеждай в нещо ново, ако Ти не си там".

„(…)не сте ходили по този път нито вчера, нито завчера.“ (Книга на Иисус Навин, гл. 3, ст. 4Б*)

 

Само преди броени дни отпразнувахме края на един и началото на друг период в живота ни. Интересно беше да се види как всички сякаш очаквахме повече края на миналата година, отколкото началото на новата. Защо ли? Ясно е, че последните дванадесет месеца не бяха леки за никого. Някак си естествено, дори и може би леко наивно искаме да излезем от този епизод, надявайки се, че календарът ще промени нещата към по-добро. Има един малък проблем обаче. Когато вече си преживял нещо и знаеш какво е било то за теб – трудно или леко, откриваш в това сигурност. Сигурността идва от познатото, пък било то и негативно такова. Хората усещаме сигурност за неща, които познаваме, очаквайки че вече няма какво да ни изненада там. Дори новото пред нас да е натоварено с надеждата и добри очаквания, то продължава да ни плаши, защото е непознато. 

Можем да стигнем до следния извод: Новото е непознато и затова ни плаши. Къде да открием сигурност? Какво откриваме в Божието слово, което да ни даде сигурност във времето на промяна и влизането в новата година? Как да си „подсигурим промяна към добро“?


Трайна положителна промяна

Повечето от нас се концентрираме върху мотивацията. Търсим я упорито в добри примери, представяйки си какво би могло да стане, ако и ние действаме като тях. Мотивацията ни за промяна обаче често пъти е само на база емоция, която лесно се изпарява при сблъсъка с делничното и обикновеното. Предизвикателството е в това да държим мотивацията си жива като запален двигател на кола. Кое обаче я поддържа? Кое е газта на нашата мотивация за промяна? Истината и осъзнаването. 

Какво нямаш налично, каква липса има в характера и поведението ти, която вреди и на теб, и на тези наоколо? Може би ти липсва търпение, любов, постоянство, простителност, разбиране, мъдрост? Може би си бил наранен, разочарован, травмиран и докаран до състояние на неспособност да живееш като Божие дете? Апостол Йоан ни казва следното: „Ако кажем, че нямаме грях, мамим себе си и истината не е у нас. Ако изповядаме греховете си, Бог е верен на обещанието Си, справедлив е, ще ни прости греховете и ще ни очисти от всяка неправда“ (Първо послание на ап. Йоан, гл. 1, ст. 8-9*, по-тъмният шрифт е наш) Да осъзнаем, че има нещо, което ни вреди, дърпа назад, носи болка и нараняване за нас и останалите е първата крачка в посока на сигурна позитивна промяна. Тя е първата и може би единствена стъпка от наша страна към изцелителния процес на покаяние-прошка-възстановяване-трансформация. 

 

Ами обстоятелствата? Ами другите? 

Досега говорихме за промяната, която се случва в нас, над която сякаш имаме някакъв контрол или поне така си мислим. Логично идва въпросът за всичко друго и всички останали около нас – ако там нещата се променят, но не към добро? Как да го предотвратим? 

Когато Мойсей се връща от планината Синай заедно със скрижалите със Закона, който Бог му дава, вижда нещо страшно. През времето на отсъствието му, народът на Израил си е направил златно теле като идол, на който да се кланят. Всички са неконтролируеми, изпаднали в идолопоклонство, предателство спрямо своя Бог, потънали са в разврат и пиршества. Мойсей е гневен, разочарован, отчаян и изплашен. Той е поставен като водач на тези хора, но няма никакъв контрол над действията им и усеща безсилието си в това той лично да подсигури тяхната безопасност. Промяната е дошла и не е добра. Той знае какви са последиците на тези действия. Знае, че Бог е свят и поради това – разгневен от действията на всички евреи. Господ казва на Мойсей да поеме към Обещаната земя заедно с народа, но че Той самият няма да се проявява пред хората, за да не ги довърши в гнева Си. Досега самият Яхве е водил народа с присъствието Си, което се е проявявало през деня в облачен стълб, а вечер – в огнен такъв. Ето какво отговаря Мойсей: „Ако Твоето присъствие не дойде с нас, то изобщо не ни извеждай оттук“. (Книга Изход, гл. 33, ст. 15А*) Тогава Господ обещава да тръгне с тях и да ги води през цялото им странстване в пустинята. 

Ние нямаме контрол над изборите на останалите, дори и да ни се налага да носим някаква отговорност за други хора. Не можем да ги накараме насила да се променят към по-добро. Често нямаме контрол и над ситуациите и обстоятелствата около нас, както видяхме през 2020 година. Това, което знаем обаче е, че Господ е Този, Който държи всичко в ръката Си. Затова и думите на Мойсей са тези: „Не ни въвеждай в нещо ново, ако Ти не си там“.

Единствената сигурна гаранция за добра промяна е Бог да е в нея – Той да я желае, да я започне и да я доведе докрай. Когато сме с Него, следваме думите Му и търсим Неговото водителство, за нас промяната винаги ще бъде положителна, новото винаги ще е по-добро от старото, а бъдещето ще е пълно с надежда. 

 

Предизвикателство за седмицата: Ако не си отпразнувал Новата година достатъчно ентусиазирано, защото си мислил, че не предстои нищо по-добро, сега е моментът да се поправиш. Предизвикваме те да празнуваш днес. Независимо какъв е твоят начин да отбележиш „днес“, направи го, като помолиш Господ да даде истинска радост и благодарност в сърцето ти. Честита, благодатна и пълна с чудеса Нова 2021 година, скъпи приятелю!

 

*Библейските цитати са според текста на Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013.

Снимка: Victoriano Izquierdo/Unsplash.com

Прочети още

Превъзмогване на вината
Превъзмогване на вината
 

Тежи ли ви миналото? Когато излеете сърцето си пред Бога, ще намерите мир и свобода.

Показване на любов
Показване на любов
 

Помолете Господ да ви покаже как да покажете любов на някого във вашето обкръжение днес.

Източникът на нашата надежда
Източникът на нашата надежда
 

Тъй като е лесно да се обезсърчим, ние се нуждаем от напомняне, че Господ работи за нашето добро.