BG | EN

Блог

Кое е твоето доказателство?

Свидетелите са хора, които могат да застанат с живота си зад това, което знаят, което са видели, което вярват с цялото си същество. Какво е това преживяване, което ние имаме като вярващи в Господ Иисус хора, което би ни дало сила дори да умрем за Него?

„Пишем ви за това, което беше отначало, което чухме, което видяхме с очите си, което наблюдавахме и което ръцете ни попипаха, именно – за Словото на живота; и Животът се яви и ние видяхме и свидетелстваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и ни се яви“ (Първо послание на ап. Йоан, гл. 1, ст. 1-3*)

 

Ти не си Йоан. Най-вероятно не си се докосвал физически до Иисус, не си Го виждал стоящ пред теб на трапезата. Не си бил на хълма в деня, когато Христос е провесен на кръст заедно с други двама престъпници. Не си наблюдавал, затаил дъх, как небето над кръста се здрачава по обед, как земята трепери и гробове се отварят. Не помниш онази чудна нощ, в която всички ученици стоят заключени и изплашени в тъмната стая, когато изведнъж пред тях се появява Учителят с думите „Мир ви нося“. 

Тогава защо вярваш в Него?

Може би скоро не си си задавал този въпрос, защото по презумпция си „вярващ“ човек или „християнин“ и, както знаем, „ние постъпваме според вярата, а не според това, което виждаме“.(Първо послание на коринтяните, гл. 5, ст. 7*) Понякога обаче е хубаво да си задаваме отново онези изначални, на пръв поглед прости въпроси, които често подценяваме, защото сякаш са реторични. Когато ни се наложи да се замислим над отговора им обаче може да ни дойде голямо прозрение.

Гръцката дума за „свидетел“ е martys, от там идва и английската martyr, което значи „мъченик“. Така се наричат християните, които са убивани заради вярата си от древен Рим до днешно време. Свидетелите са хора, които могат да застанат с живота си зад това, което знаят, което са видели, което вярват с цялото си същество. Какво е това преживяване, което ние имаме като вярващи в Господ Иисус хора, което би ни дало сила дори да умрем за Него? Коя е онази история, която бихме разказвали на децата и внуците си след години? Защо милиони хора са давали живота си и продължават да умират за вярата си в Христос?

Ако ти и ние днес изпитваме страх и несигурност, колебаем се, подмятани от вълните на съмнението, възможно ли е да сме забравили Историята? Нашата история с Иисус, която е уникална и лична за всеки един от нас, е това доказателство, което ще ни държи над вълните и бурята. Припомни си всичко, което Той е правил за теб дотук. Бог не ни забравя, нека и ние не забравяме Него.


*Библейските цитати са според текста на Библия, Нов превод от оригиналните езици ©Българско библейско дружество 2013.

Снимка: William Randles/Unsplash.com

Прочети още

Какво е необходимо?
Какво е необходимо?
 

Дали сме повече посветени на различни служения, отколкото сме посветени на Бога?

Да станем като децата
Да станем като децата
 

Децата са чисти, неподправени и необременени от света. Нека бъдем като тях.

Господ се грижи
Господ се грижи
 

Господ не винаги отговаря на молитвите ни според нашите очаквания, но Той неизменно се грижи за нуждите ни.