BG | EN

Блог

Защитникът

Хората предпочитаме сигурността, затова сме готови да платим за нея. Предпочитаме да я уредим делово, така че да сме сигурни, че ще я получим.

„Дечица мои, пиша ви това, за да не съгрешавате. Но ако някой съгреши, имаме Иисус Христос Праведника за ходатай пред Отца. И Той е изкупление за нашите грехове; и не само за нашите, но и за греховете на целия свят.“ (Първо послание на Йоан, гл. 2, ст. 1-2*, по-тъмният шрифт е наш)

    Случвало ли ти се е в разговор да ти кажат „Ти си първият човек, на когото го казвам“ или „Само ти знаеш за това“. Да, може да е малко плашещо, защото осъзнаваш тежестта на доверието, но същевременно носи много топло усещане. Знаеш, че някой те чувства близък или достоен да запазиш и задържиш нещо ценно за него. Някой усеща безопасност в твое присъствие, което означава, че вярва, че си силен, честен, достоен за доверие и способен да защитиш останалите. Споделяме тайните си с хора, които са ни дали причина да мислим гореизброеното за тях. Доверието идва от наблюдение и съвместни преживявания. Така функционираме като хора, изграждаме доверието си с време и случай.

   Близостта зависи и от това доколко ще позволиш на някого да навлезе в твоя свят, в ежедневието ти, в ума и сърцето ти. Тя е решение, което задава само един въпрос: „В безопасност ли съм?“. Тези от нас, които са ползвали услугите на адвокат, знаят, че наемат този професионалист, за да ги защити. Не разчитат толкова на неговото приятелство или дори морални качества, а на договора, който са сключили – те плащат, а той си върши работата. В такива договорни взаимоотношения са склонни да бъдат много искрени, защото знаят, че е за тяхно добро, тъй като адвокатът има нужда от информация, за да е подготвен за защитата си. Допускат го близо до миналото или настоящето си, защото той има цел да използва наученото за тяхно добро и за успех в работата си. Уви, по-склонни сме да се съмняваме в приятелите си, защото там нещата не са делови, а са базирани на вярност и любов. 

   Хората предпочитаме сигурността, затова сме готови да платим за нея. Предпочитаме да я уредим делово, така че да сме сигурни, че ще я получим.  

   В първото си послание апостол Йоан обаче казва нещо друго – имаме „назначен служебно“ Адвокат, на Когото и да искаме, няма как да платим, просто е невъзможно с пари да покрием цената на услугите Му. Той е толкова близо до нас, знае всеки детайл от историята ни и използва тази информация, за да пледира за нас пред Бог Отец. Господ Иисус Христос стои отдясно на Бога и ходатайства за светиите или нас (колкото и трудно да ни е да приемем това название за себе си). Думата на гръцки в цитирания по-горе стих за ходатай е παράκλητος (paraklétos) и според речника на Джеймс Стронг се превежда като „някой, притичващ се на помощ“. Употребява се като адвокат,защитник, помощник, утешител, застъпник, ходатай. На петте места, където тази дума се употребява в Новия Завет, тя се отнася или за Иисус Христос, или за Светия Дух, Който е наречен още Утешителят. 

„Аз обаче ви казвам истината: за вас е по-добре Аз да си отида. Защото, ако не си отида, Утешителят няма да дойде при вас, а ако си отида, ще ви Го изпратя." (Ев. от Йоан, гл. 16, ст. 7*)

   Думата произлиза от глагола παρακαλέω (parakaléō), който пък се състои от две части: pará(отблизо) и kaléō (да извикам, да призова). Тоест ходатай е някой, който може да отиде близо до съдията и да представи доказателства в защита на някого. 

   Това прави Иисус за теб, скъпи приятелю. Той е Единственият, Който може да отиде толкова близо до Бог Отец, да застане отдясно Му и да говори добро за теб, за нас и за всички, които потърсят Божието лице. Колко много трябва да Му се доверяваме, да Му споделяме и да очакваме. Иисус е близо, знае през какво преминаваш, знае цялата история с всичките ѝ детайли и обстоятелства, затова преценката Му е справедлива, но и милостива. 

Предизвикателство за седмицата: Споделяш ли на своя Защитник или споделяш в социалните мрежи и с приятели? Можеш ли тази седмица да ограничиш споделянето с хора, като всяка вечер преди сън оставаш сам с Бога, споделяйки Му деня си и всичко преживяно – добро, лошо, срамно или достойно. Той вече го знае, но иска детайлите от нас самите, така ще изградим по-дълбока връзка на доверие с Христос.


*Библейските цитати са според текста на Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013.

Снимка: Bill Oxford/Unsplash.com 

Прочети още

Извън Божия обхват?
Извън Божия обхват?
 

Никой не е извън Божия обхват на прошка, спасение и промяна.

9 септември и ние
9 септември и ние
Касае ли и нас онова, което се е случило?

Нека имаме правилно виждане за собственото си минало. Ние може да не сме участници в него или дори да не сме и свидетели на събитията – и все пак нека използваме днешния ден като повод да се помолим Бог да прости на народа ни.

Изобличен = приет
Изобличен = приет
 

Преписваме на Бога собствените си мотиви за наказание и смятаме, че Той изобличава и наказва от гняв, от наранена гордост, от това, че е имал лош ден или не си е доспал. Каква е целта на Божието изобличение в действителност?