BG | EN

Блог

Какъв е добрият работник?

Нека уточним нещо, което най-вероятно всички добре сме разбрали – на духовната си работа не можем да си подадем оставката. Докато сме живи, работим. Въпросът е как и за кого.

„Стреми се да се представиш пред Бога достоен, безукорен работник, който правилно преподава словото на истината.“ (Второ послание към Тимотей, гл. 2, ст.15*)

 

   Може би четеш това послание в офиса на работа или на мобилния си телефон в градския транспорт. А може и вече да си у дома след един дълъг ден, прекаран в труд и бързане насам-натам. Всеки от нас прави нещо, повечето работим. Тоест, една голяма част от времето ни, по-скоро почти 50% от деня ни минава в подготовка, пътуване и работа. Често се движим по инерция, правим нещата, които знаем, че трябва да свършим, чакаме часовникът да маркира края на работното време и бързаме да се приберем у дома или да се видим с приятели/семейството си. Защо? Защото работата ни е само средство, а не смисъл на живота. Тя е необходима, за да се издържаме и да можем да си позволим в свободното си време да правим нещата, които наистина обичаме, да можем да „живеем“. Разбира се, има изключения – хора, които не приемат работата само като средство, а като мисия и смисъл. За съжаление, това важи не винаги и не за всички. Какво казва Божието слово обаче за духовния труд, за характера и начина ни на живот като Божии работници?

   Преди да разгледаме себе си като слуги в светлината на Божието слово, нека уточним нещо, което най-вероятно всички добре сме разбрали – на духовната си работа не можем да си подадем оставката. Докато сме живи, работим. Въпросът е как и за кого. „Никой няма власт над вятъра така, че да го удържи. Човек също няма власт над деня на своята смърт, нито има изход в тази битка.“ (Еклисиаст, гл. 8, ст. 8*, по-тъмният шрифт е наш)  

  • смирен – започваме с това качество на работника, защото каквито и други способности да притежава, ако няма смирение, трудно се работи с него, а и цялата похвала за заслугите ще се насочва към неговата личност, а не към Христос. Нещо много ценно, което лично ние печелим от служене в смирение е способността да понасяме всяко изпитание с благодат. Едно смирено сърце няма да се терзае с объркване и въпроси като „Защо?“, „Как така?“, а ще може да продължи и победи в тежки ситуации, без да има нуждата от „обяснение“ от страна на Господаря си.

„Вие знаете как от първия ден, когато стъпих в Мала Азия, бях с вас през цялото време, служейки на Господа с голямо смирение и много сълзи сред изпитания, които ме сполетяваха поради злите замисли на юдеите; как не пропуснах да ви съобщя нищо полезно и да ви поуча пред народа и по къщите, как проповядвах на юдеи и на елини покаяние пред Бога и вяра в нашия Господ Иисус Христос.“ (Деяния, гл. 20, ст. 18б-21*, реч на Павел)

  • справедлив – не всеки разбира какво е смирение и често то се приема за примирение или пасивност в лицето на злото и несправедливостта. Всъщност двете качества смирение и справедливост не си противоречат, а се допълват, както всичко, което е част от плода на Светия Дух в живота ни. Справедливият работник не злоупотребява с време и ресурси. Не задържа повече за себе си и не пренасочва повече към хора, които са му по-близки или по-приятни. Не решава сам. Това е много важно, защото едноличните решения невинаги са справедливи, тъй като нямаме коректив или алтернатива на собственото ни мнение. 

„О, човече, Господ ти е казал какво е добро и какво очаква Той от тебе: да се придържаш към справедливостта, да обичаш милосърдни дела и смирено да живееш пред своя Бог.“ (Книга на пророк Михей, гл. 6, ст. 8*)

  • верен – това е едно от най-ценните качества за всеки работодател. Представи си, че си инвестирал време, обучения, ресурси и надежди за свой служител. Вече си представяш как той ще влезе в конкретна роля и ще върши определени дейности, може би ще можем да му възложиш някои от нещата, които само ти като работодател си можел да правиш досега. Колко би било тъжно и разочароващо този човек изненадващо да ти заяви: „Не желая да работя за теб, нищо не ме задържа в тази фирма“. Истината е, че на този принцип работи пазарът – на принципа на интереса и конкуренцията. Като служители сме наясно, че имаме правото да изберем във всеки един момент дали да останем на досегашната си работа или да си потърсим по-добра. В това няма нищо лошо. В духовното служене обаче нещата не стоят по този начин. Не можеш просто да „зарежеш“ работното си място, защото нещо не ти допада. Още повече – не можеш да смениш работодателя просто така, тъй като не сте обвързани просто с договорни взаимоотношения, а със завет. Верният човек е предвидим и сигурен като истината. Той постъпва открито и на него може да се разчита. Носи сигурност, затова за верността също се отплаща със сигурност. Последиците при нарушаването на този завет са тежки и често необратими. Ако спазваме завета с нашия Бог обаче печелим неизмеримо много: сигурност, безопасност, радост, сила за всяко изпитание.

 

„Нека всеки да ни смята за служители на Христос и разпоредници с Божиите тайни. А онова, което се иска от разпоредниците, е всеки от тях да се окаже верен.“ (Първо послание към коринтяните, гл. 4, ст. 1-2*)

   Тези качества на служителя се отнасят колкото към Бога, толкова и към хората около нас: „Истината ви казвам: доколкото сте сторили това на един от тези Мои най-малки братя, на Мене сте го сторили“. (Евангелие от Матей, гл. 25, ст. 40б*) Никой от нас не е съвършен, на моменти се държим точно обратно на гореизброеното, но е важно да запомним, че растем всеки ден. С Божията милост се учим на смирение, с Неговата истина се учим на справедливост и правда, а чрез любовта Му – на верност.


Предизвикателство за седмицата: Коя от трите изброени черти на добрия работник най-слабо проявяваш? Каква според теб е причината за това? Можеш ли да си спомниш случка или ситуация, в които ти е било трудно да бъдеш смирен/справедлив/верен? Бъди искрен и смел да си отговориш защо и кажи това на своя Работодател в молитва. Бог се радва, когато Му споделяме за трудностите си. 

 

*Библейските цитати са според текста на Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013.

Снимка: Mohammad Saemian/Unsplash.com

Прочети още

Като птица
Като птица
 

"Ще пея на Господа, докато съм жив, ще величая моя Бог, докато съществувам" (Пс. 104, ст. 33)

Извън Божия обхват?
Извън Божия обхват?
 

Никой не е извън Божия обхват на прошка, спасение и промяна.

Не моят, но Божият начин
Не моят, но Божият начин
 

Бог знае много по-добре от нас!