BG | EN

Блог

Илайъс Ригс – сърцето на мисионер

Роден е на 19 ноември 1810 г. в Ню Провидънс, щата Ню Джърси. Родителите му са били изключително начетени хора и са насърчавали това и в малкото момче


   Роден е на 19 ноември 1810 г. в Ню Провидънс, щата Ню Джърси. Родителите му са били изключително начетени хора и са насърчавали това и в малкото момче. На 4 години той вече чете на английски, на 9 започва да учи старогръцки, на 13 – староеврейски, малко по-късно – халдейски. Следващите години научава още: арабски, сирийски, турски и други източни езици. Завършва образование в две висши учебни заведения, които са все богословски – в Армхърст и в Андовърската теологична семинария. След приключването на образованието си той знае 7 от класическите езици, които вече не се ползват и 14 модерни езика.

  На двадесетгодишна възраст издава „Граматика на Халдейския език“, първата такава в света. Женен е за Марта Далзел-Ригс, която е с него неотменно в мисиите му. Имат трима синове и една дъщеря.

  По покана на Американския съвет на пълномощниците на чужди мисии (по-късно само Американския съвет) през 1832 г. Илайъс Ригс пристига в Гърция като мисионер. Тогава все още Гръцката патриаршия и правителството са толерантни към протестантските мисионери и се възползват от тяхната литература и помощни материали. Само две години по-късно, след появата на Гръцка църква, автономна от Гръцката патриаршия, мисионерите са обвинени в разпространение на сектантство и прозелитизъм. Това обръща техния поглед към земи, близки до Гърция, но с разнороден етнос – Смирна, Измир, Цариград. През 1838 г. след като протестантските мисионери са изгонени от гръцките земи, Ригс се заселва в Смирна, където има и голяма българска диаспора.

  Там най-вече се запалва неговият интерес към нашата нация и той започва да изучава езика, обичаите, културата. Запознава се с много български интелектуалци. Най-видният от тях е Константин Фотинов, с когото го свързва дългогодишно приятелство и сътрудничество.

  След като се чувства вече доста по-уверен в знанията си по български език, на 1 май 1844 г. Илайъс Ригс издава първата българска граматика, озаглавена „Бележки върху граматиката на Българския език“. Най-значимият за България труд на Илайъс Ригс

  Работата по превода на Библията на разбираем за времето си български език започва още през 1859 г., а тогава в екипа са само Ригс и Христодул Костович Сичан-Николов.   

  Четири години по-късно екипът е напълно сформиран – включват се д-р Алберт Лонг и П. Р. Славейков. Знаем, че неуморният им труд е увенчан с успех – отпечатана е Цариградската Библия (1871 г.).

  Освен с огромния си лингвистичен труд, с множеството преводи и издадени книги, Ригс се бори тайно, но много силно за защита на българската нация от елинистичните набези. Водейки усилена кореспонденция с много хора на запад (с колеги в университетите, където е учил, с преподаватели от Ню Йорк и Бостън, както и с много други съмишленици на Балканите), той се опитва да бъде полезен за България.

  Умира на 90 години в Цариград, като до последно превежда духовни песни.

 

Източници:

Генов, Георги. Американският принос за възраждането на българщината, с особен оглед към личността на Илайъс Ригс. София, Исторически архив, 2008

Категория: Статии

Прочети още

Когато празникът отмине
Когато празникът отмине
 

Как да се справим с празнотата и вакуума, които често ни удрят в лицето, когато отново трябва да навлезем в ежедневието?

Гневи се, но...
Гневи се, но...
 

В Библията Иисус също изпитва гняв – към лицемерите, себеправедните законоучители, към търговците в храма, към неверието на народа. Разликата между Неговия свят грях и нашият човешки гняв се вижда в мотива и в резултата.

Увереност
Увереност
 

Нашата увереност като християни трябва да идва не от собствените ни способности, нито от знанията или уменията, които притежаваме. Нито пък усилията, които полагаме, защото ако Господ не ни благослови в това, което правим, напразен би бил трудът ни.