BG | EN

Библия, ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Ревизирана (осъвременена като правопис, език и изказ) версия на българската Библия – съдържаща единствено каноничните книги – отпечатана още през 1871 г. в Истанбул (Цариград), с помощта на Британското и чуждестранно библейско дружество (British and Foreign Bible Society) и благодарение на усилията на български учени и американски мисионери. Претърпяла няколко ревизии, като последната мащабна е от 2000 г., а последните нанесени правописни корекции са от 2015 г.

Стилистичната редакция на текста е извършена от известния български поет П. К. Славейков. Тази Библия е изиграла основна роля в установяването на книжовен български език. Последното издание също следва най-новите тенденции и правила на книжовния български език.

**********

Всички права запазени. Текстът на Библията, ревизирано издание, може да бъде цитиран под всякаква форма (печатна, визуална, дигитална или аудио) в размер на не повече от петстотин (500) стиха без изрично писмено разрешение от издателите, при положение, че цитираните стихове не представляват цяла библейска книга и не съставляват двадесет и пет процента (25%) от материала, в който са цитирани. Копие от материала да се изпрати на издателя.

На титулната или на страницата, обозначаваща авторските права, или на първия екран (в зависимост от вида) на съответния материал, трябва да се изписва следното:

 

Библейските цитати са от Библия, ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.