BG | EN

Библия, синодално издание (1982 г.); Дигитализирана версия © Българско библейско дружество 2016

Библия, сиреч книгите на Свещеното Писание на Ветхия и Новия Завет, издание на Св. Синод на Българската православна църква. Официален библейски превод на БПЦ, който се използва за богослужебни цели. Издаден за първи път през 1925 г. През 1982 г. е преиздаден, следвайки съвременния български правопис.

*********

При цитиране, в случай че цитатът е копиран от страницата с библейски текстове (е-БИБЛИЯ) www.bulgarian.bible, се изписва следното: 

Библиейските цитати са от:
Библия, синодално издание (1982 г.); Дигитализирана версия © Българско библейско дружество 2016