BG | EN

Блог

Изобличен = приет

Преписваме на Бога собствените си мотиви за наказание и смятаме, че Той изобличава и наказва от гняв, от наранена гордост, от това, че е имал лош ден или не си е доспал. Каква е целта на Божието изобличение в действителност?

„Сине мой, не презирай наказанието от Господа и не отпадай духом, когато Той те изобличава. Защото Господ поправя този, когото обича, и наказва всеки син, когото приема.“  Ако понасяте наказание, Бог постъпва с вас като със синове. Защото има ли такъв син, когото баща му не наказва?“ (Послание към евреите, гл. 12, ст. 5б-7*, по-тъмният шрифт е наш)

 

   Може би си родител, а може би – не. И, все пак, сигурно си прекарвал поне няколко минути в грижа за дете на свои роднини. Наистина зависи колко близки сте, но може да се е налагало да направиш забележка или да кажеш на детето: „Не прави така, това не е хубаво!“. От друга страна, ако си на детската площадка и видиш нечие чуждо дете да се държи лошо, едва ли ще си позволиш да отидеш и да му се скараш или да го накажеш. Защо? Защото очакваш майка му или баща му да са наоколо и да следят как детето им се държи  не би поел чужда отговорност и не би отнел чуждо право. Неслучайно Бог е вложил в нас тези неписани механизми и правила, на които се градят взаимоотношенията ни едни с други – за да можем поне бегло да си представим на какви основи се крепят и нашите заветни взаимоотношения с Него Самия.

   Какво представлява изобличението? Защо не обичаме това да ни се случва и защо всеки път, когато попаднем на един от „онези“ строги стихове или пасажи в Библията, сякаш искаме по-бързо да го прочетем и да преминем на нещо по-насърчително? Можем ли да променим убежденията си за изобличението, ако го разберем в светлината на Божието слово?

   Изобличението е болезнено, но същевременно лекува и възобновява всеки един от нас в истинския ни облик на Божии деца. Може би спираме само до там, че то боли, че това е онзи страшен и тежък момент, в който нашият Баща ни поглежда сериозно или с болка в очите и ни казва: „Ти съгреши, това не е правилно“. „Край, Той е разочарован и вече не ме обича“, казваме си. Тъй като сме свикнали да виждаме подобен поглед в очите на собствените си родители или дори в огледалото, когато сме били разочаровани от самите себе си, често си представяме Бог в същата светлина. Преписваме Му собствените си мотиви за наказание и смятаме, че Той изобличава и наказва от гняв, от наранена гордост, от това, че е имал лош ден или не си е доспал. Каква е целта на Божието изобличение в действителност?

  • „Вие така казвате: „Нашите престъпления и нашите грехове са върху нас и заради тях ние чезнем; как тогава бихме могли да живеем?“. Кажи им: „Жив съм Аз – казва Господ Бог, – Аз не искам смъртта на грешника, а искам грешникът да се отвърне от своя път и да бъде жив. Върнете се, върнете се от злите си пътища! Защо да умирате вие, Израилеви доме?“ (Книга на пророк Йезекиил, гл. 33, ст. 10б-11*, по-тъмният шрифт е наш)

   Господ изрича това към народа на Израил, за да им покаже бащинското Си сърце в момент, в който те са изобличени за греховете си от пророк Йезекиил. Бог им казва, че Той, Който е техен Баща, е жив и копнее всички Негови деца да приличат на Него – да бъдат живи духовно. Бог ни изобличава, за да ни покаже, че в конкретния момент се различаваме от Него и не живеем в Неговата пълнота. Да не приличаме на Своя Баща води до липса на мир, на радост и на безопасност в живота ни, тъй като ще предизвика дистанция между нас и Него – Истината и грехът нямат нищо общо един с друг. Бог казва това на всички, тъй като иска да се разкрие на всеки човек. Неговото желание е да подари пълнотата на Своето спасение и присъствие на всяко сърце, тъй като знае, че няма добро за нас хората без Него.

  • Когато Бог ни изобличава, Той подсигурява постигането на целта за живота ни: „Познавам твоите дела – имаш име на жив, а духовно си мъртъв. Събуди се и укрепи останалото добро, преди да е загинало, защото не намерих делата ти съвършени пред Моя Бог. Затова помни какво си приел и какво си чул, спазвай това и се покай. (…) Който победи, ще се облече в бели дрехи и няма да залича името му от Книгата на живота, а ще го обявя за Свой пред Своя Отец и пред Неговите ангели“. (Книга Откровение, гл. 3, ст. 1б-3а, 5*)

   Изобличението е жизнено необходимо, за да разберем, че вървим в грешната посока и се отдалечаваме от целта си. То е като планинската маркировка или като джи пи ес. Ако решим да се скрием или да отричаме греха си, ако решим да се самосъжаляваме или да се отдалечим в болката си от Бога, влошаваме нещата. Целта остава някъде назад, а ние губим ценни ресурси като време, инвестирани усилия и благоприятни възможности, за да бъдем полезни за Божието царство. Във втора и трета глава на Книга Откровение Господ изпраща послания чрез ап. Йоан към седем църкви в различни области. Посланията показват истинското духовно състояние на всяко от тези общества от вярващи, като носят в себе си насърчение (Бог вижда старанието на вярващите), но и изобличение. Защо? Защо Бог не ни казва само положителното, което е в нас: „за да бъде Божият човек съвършен и способен за всяко добро дело“. (Второ послание към Тимотей, гл. 3, ст. 16-17*) Господ е победителят, Той ще осъществи Своя цялостен план за света и никой и нищо няма да Го спре. Резултатът вече е предрешен. Борбата е за теб, за нас, за да бъдем победители с Него: „Ще дам да седне с Мене на Моя престол на онзи, който победи, както и Аз победих и седнах със Своя Отец на Неговия престол“. (Книга Откровение, гл. 3, ст. 21*)

Предизвикателство за седмицата: Възможно е за първи път да се сблъскваш с идеята, че изобличението е проява на Божията милост и любов в пълнота. Понякога Той използва и хора, които да ни поправят. Има ли нещо, което твой приятел или роднина е забелязал, че трябва да промениш? Мислиш ли, че е възможно да е прав? Потърси стихове в Библията през тази седмица, които да са свързани с този проблем. Ако досега си приемал изобличението за нещо болезнено, от което си опитвал да се скриеш, то позволи на Божието слово да работи в сърцето и ума ти през тези следващи дни. Не се плаши от строгите пасажи в Библията, те са изключително ефективно лекарство срещу греха, а Господ желае да сме духовно здрави и радостни. 


*Библейските цитати са според текста на Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

Снимка: Jakob Awens/Unsplash.com

 

Прочети още

Обичам те!
Обичам те!
 

„Господ ми се яви отдалече и рече: „Обикнах те с вечна любов, затова продължих да ти оказвам милост“

Нека Господ сам говори за Себе Си
Нека Господ сам говори за Себе Си
 

Книгата на пророк Малахия е само три глави, препоръчваме ти да си я прочетеш. Става бързо, а темата ѝ е изключително актуална и днес. Засегнати са три основни проблема, с които ние също се борим днес, а именно досадата, измамата и почитта.

1 = 1000
1 = 1000
 

Делиш ли дните, седмиците и месеците на добри и лоши? Например, имаш ли спомени от някоя година, за която си казваш: „Това беше най-лошата/най-добрата година в живота ми досега!“.