BG | EN

Блог

Изобличен = приет

Преписваме на Бога собствените си мотиви за наказание и смятаме, че Той изобличава и наказва от гняв, от наранена гордост, от това, че е имал лош ден или не си е доспал. Каква е целта на Божието изобличение в действителност?

„Сине мой, не презирай наказанието от Господа и не отпадай духом, когато Той те изобличава. Защото Господ поправя този, когото обича, и наказва всеки син, когото приема.“  Ако понасяте наказание, Бог постъпва с вас като със синове. Защото има ли такъв син, когото баща му не наказва?“ (Послание към евреите, гл. 12, ст. 5б-7*, по-тъмният шрифт е наш)

 

   Може би си родител, а може би – не. И, все пак, сигурно си прекарвал поне няколко минути в грижа за дете на свои роднини. Наистина зависи колко близки сте, но може да се е налагало да направиш забележка или да кажеш на детето: „Не прави така, това не е хубаво!“. От друга страна, ако си на детската площадка и видиш нечие чуждо дете да се държи лошо, едва ли ще си позволиш да отидеш и да му се скараш или да го накажеш. Защо? Защото очакваш майка му или баща му да са наоколо и да следят как детето им се държи  не би поел чужда отговорност и не би отнел чуждо право. Неслучайно Бог е вложил в нас тези неписани механизми и правила, на които се градят взаимоотношенията ни едни с други – за да можем поне бегло да си представим на какви основи се крепят и нашите заветни взаимоотношения с Него Самия.

   Какво представлява изобличението? Защо не обичаме това да ни се случва и защо всеки път, когато попаднем на един от „онези“ строги стихове или пасажи в Библията, сякаш искаме по-бързо да го прочетем и да преминем на нещо по-насърчително? Можем ли да променим убежденията си за изобличението, ако го разберем в светлината на Божието слово?

   Изобличението е болезнено, но същевременно лекува и възобновява всеки един от нас в истинския ни облик на Божии деца. Може би спираме само до там, че то боли, че това е онзи страшен и тежък момент, в който нашият Баща ни поглежда сериозно или с болка в очите и ни казва: „Ти съгреши, това не е правилно“. „Край, Той е разочарован и вече не ме обича“, казваме си. Тъй като сме свикнали да виждаме подобен поглед в очите на собствените си родители или дори в огледалото, когато сме били разочаровани от самите себе си, често си представяме Бог в същата светлина. Преписваме Му собствените си мотиви за наказание и смятаме, че Той изобличава и наказва от гняв, от наранена гордост, от това, че е имал лош ден или не си е доспал. Каква е целта на Божието изобличение в действителност?

  • „Вие така казвате: „Нашите престъпления и нашите грехове са върху нас и заради тях ние чезнем; как тогава бихме могли да живеем?“. Кажи им: „Жив съм Аз – казва Господ Бог, – Аз не искам смъртта на грешника, а искам грешникът да се отвърне от своя път и да бъде жив. Върнете се, върнете се от злите си пътища! Защо да умирате вие, Израилеви доме?“ (Книга на пророк Йезекиил, гл. 33, ст. 10б-11*, по-тъмният шрифт е наш)

   Господ изрича това към народа на Израил, за да им покаже бащинското Си сърце в момент, в който те са изобличени за греховете си от пророк Йезекиил. Бог им казва, че Той, Който е техен Баща, е жив и копнее всички Негови деца да приличат на Него – да бъдат живи духовно. Бог ни изобличава, за да ни покаже, че в конкретния момент се различаваме от Него и не живеем в Неговата пълнота. Да не приличаме на Своя Баща води до липса на мир, на радост и на безопасност в живота ни, тъй като ще предизвика дистанция между нас и Него – Истината и грехът нямат нищо общо един с друг. Бог казва това на всички, тъй като иска да се разкрие на всеки човек. Неговото желание е да подари пълнотата на Своето спасение и присъствие на всяко сърце, тъй като знае, че няма добро за нас хората без Него.

  • Когато Бог ни изобличава, Той подсигурява постигането на целта за живота ни: „Познавам твоите дела – имаш име на жив, а духовно си мъртъв. Събуди се и укрепи останалото добро, преди да е загинало, защото не намерих делата ти съвършени пред Моя Бог. Затова помни какво си приел и какво си чул, спазвай това и се покай. (…) Който победи, ще се облече в бели дрехи и няма да залича името му от Книгата на живота, а ще го обявя за Свой пред Своя Отец и пред Неговите ангели“. (Книга Откровение, гл. 3, ст. 1б-3а, 5*)

   Изобличението е жизнено необходимо, за да разберем, че вървим в грешната посока и се отдалечаваме от целта си. То е като планинската маркировка или като джи пи ес. Ако решим да се скрием или да отричаме греха си, ако решим да се самосъжаляваме или да се отдалечим в болката си от Бога, влошаваме нещата. Целта остава някъде назад, а ние губим ценни ресурси като време, инвестирани усилия и благоприятни възможности, за да бъдем полезни за Божието царство. Във втора и трета глава на Книга Откровение Господ изпраща послания чрез ап. Йоан към седем църкви в различни области. Посланията показват истинското духовно състояние на всяко от тези общества от вярващи, като носят в себе си насърчение (Бог вижда старанието на вярващите), но и изобличение. Защо? Защо Бог не ни казва само положителното, което е в нас: „за да бъде Божият човек съвършен и способен за всяко добро дело“. (Второ послание към Тимотей, гл. 3, ст. 16-17*) Господ е победителят, Той ще осъществи Своя цялостен план за света и никой и нищо няма да Го спре. Резултатът вече е предрешен. Борбата е за теб, за нас, за да бъдем победители с Него: „Ще дам да седне с Мене на Моя престол на онзи, който победи, както и Аз победих и седнах със Своя Отец на Неговия престол“. (Книга Откровение, гл. 3, ст. 21*)

Предизвикателство за седмицата: Възможно е за първи път да се сблъскваш с идеята, че изобличението е проява на Божията милост и любов в пълнота. Понякога Той използва и хора, които да ни поправят. Има ли нещо, което твой приятел или роднина е забелязал, че трябва да промениш? Мислиш ли, че е възможно да е прав? Потърси стихове в Библията през тази седмица, които да са свързани с този проблем. Ако досега си приемал изобличението за нещо болезнено, от което си опитвал да се скриеш, то позволи на Божието слово да работи в сърцето и ума ти през тези следващи дни. Не се плаши от строгите пасажи в Библията, те са изключително ефективно лекарство срещу греха, а Господ желае да сме духовно здрави и радостни. 


*Библейските цитати са според текста на Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

Снимка: Jakob Awens/Unsplash.com

 

Прочети още

Пленници на надеждата
Пленници на надеждата
 

Какво да правим във време, в което нито можем да излезем, нито можем да прегърнем някого, някои от нас не могат да платят собствените си сметки, камо ли да дарят пари. Как един затворник може да освободи друг затворник? Ключът е в килията.

Да служиш по време на коронавирус
Да служиш по време на коронавирус
 

Това е едно от многото предизвикателства, с които се сблъскват бедни проповедници в крайна нужда като 33-годишния Му Уейксу, проповедник от тайски етнически произход, който живее в планинските области на китайската провинция Юннан.

Търсим яснота?
Търсим яснота?
 

Шумно е. Разбираме те. В момент като този ще чуем и ще видим много неща, които могат да противоречат едно на друго, да противоречат на всичко, познато за нас, да противоречат на някогашни наши убеждения. Кое е истина, кое не е? Кой може да ни каже?