BG | EN

Блог

Да съборим „високите места“

Ние нямаме домашни идоли, на които кадим у дома, не спазваме и религиозните традиции на някогашните евреи. Значи ли това, че за нас, съвременните християни, няма опасност да имаме „високо място“?

„Той премахна високите места, изпочупи свещените стълбове и разруши ашерите. Също така разби бронзовата змия, която Мойсей беше направил, понеже дотогава израилтяните принасяха кадилна жертва пред нея и я наричаха Нехущан“ (Четвърта книга на царете, гл. 18, ст. 4*)

 

   Срещали ли сте в Библията и, по-конкретно в Стария Завет, израза „високи места“? Това са култови места, на които е изграден олтар или е издигнат каменен или дървен стълб в чест на някакво божество. Наричат ги „високи“, защото олтарът се намира на хълм или на построена от човек платформа. Друга идея, която се предава чрез името, е за величието или божествеността на идола. Ханаанците и другите езически племена около Израил спазват такива религиозни традиции и практики – да строят „високи места“ за боговете си. Божият народ е толкова повлиян от културите на тези народи, че преди цар Езекия да построи жертвеника в Йерусалим и да нареди поклонението към Яхве да се извършва само там, народът служи на Бога по високи места и, паралелно с това, принася жертви и на други божества. В стиха по-горе се говори именно за цар Езекия и неговите религиозни реформи. Цитираният пасаж показва и още едно много интересно нещо – израилтяните се покланят на медната змия, която Мойсей прави по заръка на Бога, за да могат ухапаните от змии евреи да гледат към статуята, поставена на върлина, и да се изцеляват. (Числа, гл. 21)

   Какво означава за нас това понятие „високи места“? Ние нямаме домашни идоли, на които кадим у дома, не спазваме и религиозните традиции на някогашните евреи. Значи ли това, че за нас, съвременните християни, няма опасност да имаме „високо място“? Другият въпрос, който можем да си зададем е: Може ли помощното средство бавно и постепенно да замести Помощника и в сърцето ни то да се превърне в „бог“? 

   Ако пред една кола в движение неочаквано се появи препятствие и шофьорът реагира рязко, като отклони колата в канавката, за него не остава никакво съмнение, че се е отклонил силно от пътя и трябва да се върне обратно. Какво се случва обаче, когато отклонението е постепенно и едва забележимо. Ако шофьорът разговаря с някого в колата, разсейва се или е загледан в нещо отстрани на пътя, то отклонението от правата линия може да се случи много незабележимо и той може да осъзнае, че шофира в лентата за насрещно движение едва след като чуе клаксон или види фаровете на наближаващия срещу него автомобил. Има ли нещо, което бавно и незабележимо те отклонява от чистата служба на Господ Иисус Христос. Може би върви паралелно с вярата ти в Бога и засега не си усетил да е нередно или да създава проблеми, а, както виждаме и при израилтяните, може да е нещо полезно, заповядано от Самия Бог, което да сме поставили на мястото на Бога? Този въпрос не трябва да ни плаши или обезсърчава и е полезно да присъства в ума ни във всеки един момент, когато с въздишка на облекчение си казваме: „Добре, че сме Божии“. Наистина и сме, но виждаме, че и Божият народ Израил се поддава неусетно на влиянието на всички съседни племена около него, които служат на хиляди измислени богове и идоли. Езичниците нямат проблем да служат и на Яхве, да принасят жертви и на Него по високите места. За тях Той е един от многото и, ако е силен, е добре да Го омилостивят и да Го „накарат“ да работи за тях. Същите Божии хора, който преживяват реалността и силата на Господ, докато Той ги извежда от Египет и води чрез Мойсей в пустинята, сега се покланят както на Яхве, така и на всички останали божества, за които са чули, или на нещата, които работят (медната змия). Чувал ли си изразът: „Правя го, защото работи”? Е, явно ние хората рядко се интересуваме защо или заради кого получаваме това, което искаме, стига да си набавим желаното. Това лесно ни обърква и измества центъра от поклонение и благодарност към Онзи, Който дава върху угаждане на себе си, егоизъм и стремеж към това да получим своето, независимо как и без значение на кого „ще кадим“. 

   „Високо място“ в живота ни може да е всичко, което измества Господ като най-скъп на сърцето ни, което Го поставя в позицията на „един от многото“, което Го приравнява с идолите. „Високо място“ може да е дори нещо полезно или такова, което звучи и изглежда правилно. Не можем да се покланяме на Яхве на „високите места“, Той не е просто един от многото богове в живота ни – Той е Единственият. Не бива да смесваме вярата си в Бога и упованието си във всичко останало – Той е Сигурността. Бог е ревнив Бог и трябва да се считаме за повече от щастливци, че ни ревнува: „Пази се да не влизаш в съюз с жителите на земята, в която ще отидеш, за да не се превърнат те в примка за вас. Жертвениците им да събориш, стълбовете им да разрушиш, ашерите им да изсечеш, защото не бива да се покланяш на друго божество освен на Господа, понеже „Ревнител“ е името Му. Той е ревнив Бог“. (Изход, гл. 34, ст. 12-14*)

Предизвикателство за седмицата: Възможно ли е Фейсбук, Инстаграм, новините по телевизията, сериалът следобед, времето в неделя сутрин, храната, кучето, работата ти или дори някой човек да играе ролята на „бог“ за теб? Това е въпрос и към нас. Ако усещаш, че дори и нещо добро и полезно се е издигнало толкова високо, че скрива Бог от полезрението ти, краде от времето ти за Бога и се е превърнало във „високо място“, бъди смел да го събориш. Това не винаги става отведнъж. Много често изисква съзнателно и продължително усилие на волята, за да промениш навиците си. Според някои изследвания нов навик се създава за 3 седмици. Започни сега.

 

*Библейските цитати са според текста на Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013.

Снимка: Salmen Bejaoui/Unsplash.com

Прочети още

Надежда, която се сбъдва
Надежда, която се сбъдва
 

Всички сме чували да използват израза „напразни надежди“, когато очакванията на някого не се сбъдват. Как ще обясним факта, че и ние като Божии деца сме имали някакви очаквания от Бога, които не са се сбъднали?

Какъв е добрият работник?
Какъв е добрият работник?
 

Нека уточним нещо, което най-вероятно всички добре сме разбрали – на духовната си работа не можем да си подадем оставката. Докато сме живи, работим. Въпросът е как и за кого.

Нека Господ сам говори за Себе Си
Нека Господ сам говори за Себе Си
 

Книгата на пророк Малахия е само три глави, препоръчваме ти да си я прочетеш. Става бързо, а темата ѝ е изключително актуална и днес. Засегнати са три основни проблема, с които ние също се борим днес, а именно досадата, измамата и почитта.