BG | EN

Блог

Свобода „от“ или свобода „за“?

Истинската свобода не е пасивна. Истинската свобода твори. Истинската свобода носи добро, носи светлина.

   Все още кънтят празничните речи и поздравления по случай националния ни празник 3 март. Все още висят трибагреници, все още стои приповдигнатото настроение – „България – на три морета“, „Свобода или смърт“, „Тоз, който падне в бой за свободата, той не умира“ и т.н. Празничните поздравления в социалните мрежи все още не са избутани назад в потока от новини и публикации. 

   Какво всъщност представлява свободата? Свобода „от“ нещо или свобода „за“ нещо? Ако се замислим, има разлика. Копнежът към свободата, получил своята кулминация в освободителната война и участието на български доброволци в нея, е един копнеж за свобода ОТ Османската империя. Но не само. Радетелите за свобода осъзнават, че свобода от Османската империя не е достатъчна за истинско бъдеще. Свободата, за която те се борят и за която мнозина жертват и живота си, е свобода за ценности, за бъдеще, за равенство, за мир. Самият Левски пише в едно от писмата си как си представя бъдещето, когато народът ни ще е свободен от Османската империя: „Нашето драгоценно отечество ще се нуждае от достойни хора, които да го водят по пътя на благоденствието, така щото да бъдем равни на другите европейски народи“. Истинската свобода не е пасивна. Истинската свобода твори. Истинската свобода носи добро, носи светлина.

   Не можем да не направим асоциация със свободата, която имаме вследствие на вярата ни в Господ Иисус Христос. Свобода от греховете и „стария човек“, но и свобода за добри дела и израстване в познание и святост. Първото не е достатъчно без да го има второто. Второто не е възможно без първото. Апостол Павел пише до християните в Галатия: „Отстоявайте свободата, която Христос ни дари, и не се подлагайте отново под робско иго“ (Послание на ап. Павел към Галатяни, гл. 5, ст. 1*). Този призив, отправен към християните от онази епоха, всъщност съвсем точно може да се отнесе и към нас днес. Христос ни е дарил свобода, която ни дава и възможност (липса на ограничения) и способност (сила и благодат) да превърнем в дело призванието си.

Призив на седмицата: Помисли какво в живота ти може да бъде проявление на тази творческа свобода, която Христос ти е дарил, за добро и в добро.


*Библейските цитати са според текста на Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

Снимка: Sean Mcgee/Unsplash.com

Прочети още

Живот с цел
Живот с цел
 

Когато съобразим своите цели с Божиите, винаги ще бъдем на правилния път.

Моменти на малодушие
Моменти на малодушие
 

Всеки има своите моменти на малодушие. Важно е да не оставяме угризенията да ни изяждат отвътре, но да се стремим в следващия подходящ случай да направим крачка на смелост.

Не бягай от болката
Не бягай от болката
 

Самата болка я има и бягството от нея е невъзможно. Това, което ни е нужно, е причина и смисъл, за да я обезсилим и издържим победоносно.