BG | EN

Блог

Радвай се, Благодатна!

Бог избира различни хора за Своите специални мисии и това, което търси в тях, не са някави особени качества, но смирение и покорство.

„Чух гласа на Господа, Който казваше: „Кого да изпратя? И кой ще отиде заради нас?“

И аз казах: „Ето ме, изпрати мене.“ (Ис., гл. 6, ст. 8*, по-тъмният шрифт е от нас).

Истинска чест е когато Господ ти повери Своя специална мисия. Създателят на небето и земята използва нас, хората, за да върши Своите дела, и това е нещо изключително. Днес си спомняме събитията, когато Дева Мария получава специална мисия от Бога. 

Тя е млада жена на име Мария, сгодена за мъж на име Йосиф. В един съвсем обикновен ден, в който вероятно върши домашните си задължения, най-неочаквано пред нея застава ангел. Когато той я поздравява с думите: „Радвай се, благодатна!“, разбираме от текста, че това смущава Мария (Лк., гл 1, ст. 28 - 29*). Самата вест, която ѝ съобщава ангелът, едва ли я е смутила по-малко: „Не бой се, Мария, защото ти намери благодат у Бога; и ето ти ще заченеш, ще родиш Син и ще Го наречеш с името Иисус. Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния, и ще Му даде Господ Бог престола на баща Му Давид, и ще царува над потомците на Яков за вечни времена и царството Му няма да има край“ (Лк., гл. 1, ст. 30-33*).

Каквото и да са били емоциите ѝ, когато разбира, че Бог е определил от нея да се роди Спасителят на света, тя просто казва: „Ето аз съм покорна пред Господа. Нека ми бъде според думата ти“ (ст. 38*, по-тъмният шрифт е от нас). Ако Мария не бе приела, Господ щеше да използва някой друг, защото Той винаги реализира Своите намерения, но иска и ние да участваме в тях.

Въпреки всички затруднения (каква ще бъде реакцията на годеника ѝ, например), тя е смирена пред Бога и готова да се покори. Макар ролята, която изиграва Мария да е уникална и неповторима, Бог със сигурност желае да включи и нас в Своите планове.

Каква може да бъде мисията, към която Бог ви призовава? Дали Той не иска да ви използва за нещо специално в този момент?

 

*Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

Категория: Статии

Прочети още

Източникът на нашата надежда
Източникът на нашата надежда
 

Тъй като е лесно да се обезсърчим, ние се нуждаем от напомняне, че Господ работи за нашето добро.

Да носиш промяна
Да носиш промяна
 

Човек, който избира да се подчинява на Бога, може да има огромно влияние върху живота на другите.

Бог работи вътре в нас
Бог работи вътре в нас
 

Какво бихте искали Бог да извърши в живота ви?