BG | EN

Блог

Какво да оставиш в обора: очакванията си

Ако можем да научим един урок от историята за раждането на Спасителя и от отминаващата вече необикновена 2020 година, то нека бъде този: остави очакванията си в обора при Спасителя.

„В тази област имаше пастири, които нощуваха на полето, за да наглеждат нощем стадото си. И ето пред тях се яви Господен ангел и славата на Господа ги осия; и се изплашиха твърде много. Ангелът им каза: „Не бойте се; ето благовестя ви голяма радост, предназначена за всички хора. Защото днес в града на Давид ви се роди Спасител, който е Христос Господ. По това ще Го познаете: ще намерите Младенец да лежи повит в ясли.“ (Ев. от Лука, гл. 2, ст. 8-12*)

 

Когато разказваме историята на Рождество, често отделяме по-специално внимание на два факта – къде се ражда Спасителят Иисус Христос и кои са първите хора, на които се известява за появата Му. 

Знаем, че в Божия план няма случайности и че цялата земя принадлежи на Бога, така че Той със сигурност може да намери най-доброто място за раждане на Своя Син на земята. Уви, в Божието слово се казва, че Мария „роди своя първороден Син, пови Го и Го положи в ясли, защото нямаше за тях място в странноприемницата“. (Ев. от Лука, гл. 2, ст. 7*, по-тъмният шрифт е наш) 

Бог Отец не променя този факт. Той не прави така, че да се освободи място за Неговия малък Син. Въпреки Своя свят произход и мисия, Иисус не се ползва с преференции. Той няма преимущество пред останалите хора и не идва, за да Му слугуват: „Синът човешки не дойде, за да Му служат, а да служи и да даде живота Си откуп за мнозина“ (Ев. от Марк, гл. 10, ст. 45*) Тъй като евреите очакват своя Месия, Който идва като цар, за да ги освободи от властта на Рим, едва ли предполагат, че Той ще се роди в обор в едно най-обикновено семейство

Другият необикновен факт, който виждаме доктор Лука да разкрива в своето евангелие е, че първите, които научават добрата вест за раждането на Месията са не велможите в царският двор или най-богатите и изтъкнати семейства в Юдея, не е дори и първосвещеникът, а група овчари. Господ избира да открие най-великата вест, разказвана някога, на най-обикновени хора. И не как да е, а чрез ангели. Какво ли си мислят овчарите в този момент? Няколко представи и очаквания със сигурност се срутват в умовете им – представите им за себе си и очакванията им за Спасителя.

Ако си овчар в древна Юдея може би си чувал разкази край вечерния огън за древни пророчества и обещания Месия. Може да си мислил, че са легенди, може наистина да си вярвал в тях, но със сигурност не би си представил, че най-великата Личност, Която ще се произлезе от народа на Израил, ще се роди в обор, а ти ще си първият, който ще чуе и види това. Първо, защото знаеш собственото си потекло и положение, както и отношението на хората спрямо теб и, второ, защото смяташ, че Месията най-малкото би трябвало да се роди както царските синове – в палат, обиколен от слуги, обвит в най-фини пелени, варден от стражари. 

Колко е хубаво, когато Бог всъщност разбива всичките ни човешки представи и очаквания, за да ни изненада със Своята прозорливост, справедливост и любов!

Какво очакваш за предстоящите празници? Дали вече имаш план как, къде и с кого ще бъдеш на Рождество и Нова година? Може би си подготвил подаръци, а може и да си притеснен, че няма да имаш средства дори за хубава вечеря. Всичко това е в нашия ум – представи, прогнози, очаквания, планове. Ако можем да научим един урок от историята за раждането на Спасителя и от отминаващата вече необикновена 2020 година, то нека бъде този: остави очакванията си в обора при Спасителя. Добри или лоши, големи или малки, цветни или сиви, изпълнени със страх или натоварени с човешки надежди, нека очакванията ти се стопят в присъствието на Онзи, Който пише историята. Позволи Му Той сам да ти разкрие къде, как и какво предстои. Това би ни спестило много разочарования или излишно притеснение.

Предизвикателство за седмицата: Определено годината беше необикновена, може би почти всички бихме я определили като „недобра“, но такова е и времето, когато Иисус се ражда на земята. Позволи си да разчупиш своите лични традиции по празниците. Какво можеш да направиш различно този път, с което да зарадваш Спасителя и да учудиш себе си. Къде виждаш нужда? 

 

*Библейските цитати са според текста на Библия, нов превод от оригиналните езици © Българскобиблейско дружество 2013.


Снимка: Ben White/Unsplash.com

Прочети още

Превъзмогване на вината
Превъзмогване на вината
 

Тежи ли ви миналото? Когато излеете сърцето си пред Бога, ще намерите мир и свобода.

Показване на любов
Показване на любов
 

Помолете Господ да ви покаже как да покажете любов на някого във вашето обкръжение днес.

Източникът на нашата надежда
Източникът на нашата надежда
 

Тъй като е лесно да се обезсърчим, ние се нуждаем от напомняне, че Господ работи за нашето добро.