BG | EN

Блог

Какво да оставиш в обора: очакванията си

Ако можем да научим един урок от историята за раждането на Спасителя и от отминаващата вече необикновена 2020 година, то нека бъде този: остави очакванията си в обора при Спасителя.

„В тази област имаше пастири, които нощуваха на полето, за да наглеждат нощем стадото си. И ето пред тях се яви Господен ангел и славата на Господа ги осия; и се изплашиха твърде много. Ангелът им каза: „Не бойте се; ето благовестя ви голяма радост, предназначена за всички хора. Защото днес в града на Давид ви се роди Спасител, който е Христос Господ. По това ще Го познаете: ще намерите Младенец да лежи повит в ясли.“ (Ев. от Лука, гл. 2, ст. 8-12*)

 

Когато разказваме историята на Рождество, често отделяме по-специално внимание на два факта – къде се ражда Спасителят Иисус Христос и кои са първите хора, на които се известява за появата Му. 

Знаем, че в Божия план няма случайности и че цялата земя принадлежи на Бога, така че Той със сигурност може да намери най-доброто място за раждане на Своя Син на земята. Уви, в Божието слово се казва, че Мария „роди своя първороден Син, пови Го и Го положи в ясли, защото нямаше за тях място в странноприемницата“. (Ев. от Лука, гл. 2, ст. 7*, по-тъмният шрифт е наш) 

Бог Отец не променя този факт. Той не прави така, че да се освободи място за Неговия малък Син. Въпреки Своя свят произход и мисия, Иисус не се ползва с преференции. Той няма преимущество пред останалите хора и не идва, за да Му слугуват: „Синът човешки не дойде, за да Му служат, а да служи и да даде живота Си откуп за мнозина“ (Ев. от Марк, гл. 10, ст. 45*) Тъй като евреите очакват своя Месия, Който идва като цар, за да ги освободи от властта на Рим, едва ли предполагат, че Той ще се роди в обор в едно най-обикновено семейство

Другият необикновен факт, който виждаме доктор Лука да разкрива в своето евангелие е, че първите, които научават добрата вест за раждането на Месията са не велможите в царският двор или най-богатите и изтъкнати семейства в Юдея, не е дори и първосвещеникът, а група овчари. Господ избира да открие най-великата вест, разказвана някога, на най-обикновени хора. И не как да е, а чрез ангели. Какво ли си мислят овчарите в този момент? Няколко представи и очаквания със сигурност се срутват в умовете им – представите им за себе си и очакванията им за Спасителя.

Ако си овчар в древна Юдея може би си чувал разкази край вечерния огън за древни пророчества и обещания Месия. Може да си мислил, че са легенди, може наистина да си вярвал в тях, но със сигурност не би си представил, че най-великата Личност, Която ще се произлезе от народа на Израил, ще се роди в обор, а ти ще си първият, който ще чуе и види това. Първо, защото знаеш собственото си потекло и положение, както и отношението на хората спрямо теб и, второ, защото смяташ, че Месията най-малкото би трябвало да се роди както царските синове – в палат, обиколен от слуги, обвит в най-фини пелени, варден от стражари. 

Колко е хубаво, когато Бог всъщност разбива всичките ни човешки представи и очаквания, за да ни изненада със Своята прозорливост, справедливост и любов!

Какво очакваш за предстоящите празници? Дали вече имаш план как, къде и с кого ще бъдеш на Рождество и Нова година? Може би си подготвил подаръци, а може и да си притеснен, че няма да имаш средства дори за хубава вечеря. Всичко това е в нашия ум – представи, прогнози, очаквания, планове. Ако можем да научим един урок от историята за раждането на Спасителя и от отминаващата вече необикновена 2020 година, то нека бъде този: остави очакванията си в обора при Спасителя. Добри или лоши, големи или малки, цветни или сиви, изпълнени със страх или натоварени с човешки надежди, нека очакванията ти се стопят в присъствието на Онзи, Който пише историята. Позволи Му Той сам да ти разкрие къде, как и какво предстои. Това би ни спестило много разочарования или излишно притеснение.

Предизвикателство за седмицата: Определено годината беше необикновена, може би почти всички бихме я определили като „недобра“, но такова е и времето, когато Иисус се ражда на земята. Позволи си да разчупиш своите лични традиции по празниците. Какво можеш да направиш различно този път, с което да зарадваш Спасителя и да учудиш себе си. Къде виждаш нужда? 

 

*Библейските цитати са според текста на Библия, нов превод от оригиналните езици © Българскобиблейско дружество 2013.


Снимка: Ben White/Unsplash.com

Прочети още

Дали новото ще е по-добро?
Дали новото ще е по-добро?
 

Често нямаме контрол и над ситуациите и обстоятелствата около нас, както видяхме през 2020 година. Това, което знаем обаче е, че Господ е Този, Който държи всичко в ръката Си. Затова и Мойсей казва: „Не ни въвеждай в нещо ново, ако Ти не си там".

В какво/кого си сигурен?
В какво/кого си сигурен?
 

Искаш ли да видиш доброто, да го разпознаеш, да имаш стабилна почва под краката си, да носиш ведрост и спокойствие в сърцето си?

Да се (съ)будим!
Да се (съ)будим!
 

Бог те е избрал да бъдеш не просто буден, което е състояние, но будител – това е начин на живот.