BG | EN

Блог

В какво/кого си сигурен?

Искаш ли да видиш доброто, да го разпознаеш, да имаш стабилна почва под краката си, да носиш ведрост и спокойствие в сърцето си?

„Благословен да бъде онзи човек, който се уповава на Господа и чиято надежда е Господ. И ще бъде като дърво, засадено при вода, което навред разпростира корените си при поток, така че няма да се бои, когато настъпи пек, но листата му ще се зеленеят и няма да се бои в суша, нито ще престане да дава плод.“ (Книга на пророк Йеремия, гл. 17, ст. 7-8*, по-тъмният шрифт е наш)

 

Все повече хора твърдят напоследък, че са спрели да гледат телевизия, защото информацията, която получават от там, е натоварваща, не е достоверна или е едностранчива. Темата на деня е пандемията, причинена от новия коронавирус, заради което много от нас търсят начини как да филтрират получената информация и да не бъдат „удавени“ в море от факти и фикция. Независимо дали мозъкът ни може да различи кое е вярно и кое не, всяко нещо, което възприемаме като информация чрез ушите и очите ни оказва влияние на цялата ни личност, дори на духа ни. Неслучайно в Божието слово се казва нещо, което едва хиляди години по-късно ще бъде потвърдено и научно: „вярата идва от слушане“ (Послание към римляните, гл. 10, ст. 17*)

Понякога в изблик на безсилие може би си казваме: „Вече не съм сигурен в нищо!“.

Има един термин, който често присъства в текста на Библията, но който все по-рядко се среща в речника на съвременния българин. Упование. 

В цитирания по-горе пасаж от книгата на пророк Йеремия глаголът „се уповава“ е превод на формата на глагола на иврит בָּטח (бата̀). Според сборника на BDB (Brown-Driver-Brigs), речника на Стронг и други сборници глаголът съдържа следните значения: доверявам се, уповавам се, имам надежда поради увереност в някого, облягам се, прикрепям се, стоя в увереност, оставам безгрижен, изпълнен съм със смелост поради доверие в нещо/някого. Някои източници правят връзка между бата̀ и глагол на арабски, който носи значение на „да лежа изпънат/отпуснат на земята“. Какво е усещането в този стих? Усещане на мир, спокойствие, безопасност, стабилност, смелост и очакване на нещо добро. Няма усилие, объркване, замъглена преценка, страх и негативизъм. Няма място за тези неща, когато знаеш в кого си пуснал корени, кой е твоята сила и твоята безопасност.

Дори на български „упование" има връзка с опора – нещо, на което можеш да се облегнеш, нещо, от което черпиш сили, надежда, вдъхновение и правилно разбиране за обстоятелствата около теб.

В стиха в книгата на пророк Йеремия се говори за този човек, чието сърце (мисли, чувства, желания, мотиви) е вдъхновено от Божия Дух. Такъв човек е силен, живее в любов и е стабилен в ума си, защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение“. (Второ послание към Тимотей, гл. 1, ст. 7**)

Метафорично в книгата на пр. Йеремия е описано какво значи да черпиш сили, спокойствие, увереност и вдъхновение – да бъдеш като дърво, посадено до вода, чиито корени са близо до извор. То няма да изсъхне, забележи, не ако, а когато настъпи пек и дойде суша. Плодът и листата му няма да повехнат, защото неговият Източникът на живот и надежда е истински, а не лъжовен. Обстоятелствата, които са над почвата – пек, вятър, суша, студ – не влияят на дървото, защото неговите корени са надълбоко до живителните води на извора.

Така е и с нас. Не можем да търсим мир и спокойствие, да се опитваме да разграничим истина от лъжа или да се борим да наложим някаква форма на справедливост и баланс, ако първо не сме се „вкоренили“ до Извора. Всичко останало, в което положим упованието си, ще ни превърне в храсти, които едвам оцеляват в една суха и безплодна пустиня. Замиращи растения с плитки корени, чиято единствена надежда да получат вода, ще е от дъжда или росата, тоест ще зависят от обстоятелствата, а радостта и надеждата им е непостоянна. „Така казва Господ: „Проклет да е онзи човек, който се уповава на човек, и плът прави своя сила, и чието сърце се отклонява от Господа. И ще бъде като храст в пустинята, така че няма да види, когато дойде добро, но ще обитава на изсъхнали места в пустинята, в солена и ненаселена страна.“ (Книга на пророк Йеремия, гл. 17, ст. 5-6*, по-тъмният шрифт е наш)

Искаш ли да видиш доброто, да го разпознаеш, да имаш стабилна почва под краката си, да носиш ведрост и спокойствие в сърцето си? Пусни корени при Извора Господ Иисус Христос.

 

Предизвикателство за седмицата: Какви очаквания имаш за следващата година или две? Какво очакваш да се случи другия месец или дори другата седмица? Предизвикваме те да вземеш лист и молив или бои. Нарисувай очакванията си. Как изглеждат и какви цветове преобладават?

Вземи втори лист и се опитай да нарисуваш картината с дървото, чиито корени са до извора. Има ли разлика в усещането ти за двете картини? 


*Библейските цитати са според текста на Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013.

** Библейският цитат е според текста на Библия, ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015.

Снимка: ShutterStock.com

Прочети още

Какво е необходимо?
Какво е необходимо?
 

Дали сме повече посветени на различни служения, отколкото сме посветени на Бога?

Господ ни помни
Господ ни помни
 

Невъзможно е за Бога да ни забрави - ние сме Негови деца и Той ни е врязал на дланите Си.

Красотата на Божието слово
Красотата на Божието слово
 

Сред шума на света има едно място на мир, където намираме мъдрост и сила - Библията.