BG | EN

Блог

В какво/кого си сигурен?

Искаш ли да видиш доброто, да го разпознаеш, да имаш стабилна почва под краката си, да носиш ведрост и спокойствие в сърцето си?

„Благословен да бъде онзи човек, който се уповава на Господа и чиято надежда е Господ. И ще бъде като дърво, засадено при вода, което навред разпростира корените си при поток, така че няма да се бои, когато настъпи пек, но листата му ще се зеленеят и няма да се бои в суша, нито ще престане да дава плод.“ (Книга на пророк Йеремия, гл. 17, ст. 7-8*, по-тъмният шрифт е наш)

 

Все повече хора твърдят напоследък, че са спрели да гледат телевизия, защото информацията, която получават от там, е натоварваща, не е достоверна или е едностранчива. Темата на деня е пандемията, причинена от новия коронавирус, заради което много от нас търсят начини как да филтрират получената информация и да не бъдат „удавени“ в море от факти и фикция. Независимо дали мозъкът ни може да различи кое е вярно и кое не, всяко нещо, което възприемаме като информация чрез ушите и очите ни оказва влияние на цялата ни личност, дори на духа ни. Неслучайно в Божието слово се казва нещо, което едва хиляди години по-късно ще бъде потвърдено и научно: „вярата идва от слушане“ (Послание към римляните, гл. 10, ст. 17*)

Понякога в изблик на безсилие може би си казваме: „Вече не съм сигурен в нищо!“.

Има един термин, който често присъства в текста на Библията, но който все по-рядко се среща в речника на съвременния българин. Упование. 

В цитирания по-горе пасаж от книгата на пророк Йеремия глаголът „се уповава“ е превод на формата на глагола на иврит בָּטח (бата̀). Според сборника на BDB (Brown-Driver-Brigs), речника на Стронг и други сборници глаголът съдържа следните значения: доверявам се, уповавам се, имам надежда поради увереност в някого, облягам се, прикрепям се, стоя в увереност, оставам безгрижен, изпълнен съм със смелост поради доверие в нещо/някого. Някои източници правят връзка между бата̀ и глагол на арабски, който носи значение на „да лежа изпънат/отпуснат на земята“. Какво е усещането в този стих? Усещане на мир, спокойствие, безопасност, стабилност, смелост и очакване на нещо добро. Няма усилие, объркване, замъглена преценка, страх и негативизъм. Няма място за тези неща, когато знаеш в кого си пуснал корени, кой е твоята сила и твоята безопасност.

Дори на български „упование" има връзка с опора – нещо, на което можеш да се облегнеш, нещо, от което черпиш сили, надежда, вдъхновение и правилно разбиране за обстоятелствата около теб.

В стиха в книгата на пророк Йеремия се говори за този човек, чието сърце (мисли, чувства, желания, мотиви) е вдъхновено от Божия Дух. Такъв човек е силен, живее в любов и е стабилен в ума си, защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение“. (Второ послание към Тимотей, гл. 1, ст. 7**)

Метафорично в книгата на пр. Йеремия е описано какво значи да черпиш сили, спокойствие, увереност и вдъхновение – да бъдеш като дърво, посадено до вода, чиито корени са близо до извор. То няма да изсъхне, забележи, не ако, а когато настъпи пек и дойде суша. Плодът и листата му няма да повехнат, защото неговият Източникът на живот и надежда е истински, а не лъжовен. Обстоятелствата, които са над почвата – пек, вятър, суша, студ – не влияят на дървото, защото неговите корени са надълбоко до живителните води на извора.

Така е и с нас. Не можем да търсим мир и спокойствие, да се опитваме да разграничим истина от лъжа или да се борим да наложим някаква форма на справедливост и баланс, ако първо не сме се „вкоренили“ до Извора. Всичко останало, в което положим упованието си, ще ни превърне в храсти, които едвам оцеляват в една суха и безплодна пустиня. Замиращи растения с плитки корени, чиято единствена надежда да получат вода, ще е от дъжда или росата, тоест ще зависят от обстоятелствата, а радостта и надеждата им е непостоянна. „Така казва Господ: „Проклет да е онзи човек, който се уповава на човек, и плът прави своя сила, и чието сърце се отклонява от Господа. И ще бъде като храст в пустинята, така че няма да види, когато дойде добро, но ще обитава на изсъхнали места в пустинята, в солена и ненаселена страна.“ (Книга на пророк Йеремия, гл. 17, ст. 5-6*, по-тъмният шрифт е наш)

Искаш ли да видиш доброто, да го разпознаеш, да имаш стабилна почва под краката си, да носиш ведрост и спокойствие в сърцето си? Пусни корени при Извора Господ Иисус Христос.

 

Предизвикателство за седмицата: Какви очаквания имаш за следващата година или две? Какво очакваш да се случи другия месец или дори другата седмица? Предизвикваме те да вземеш лист и молив или бои. Нарисувай очакванията си. Как изглеждат и какви цветове преобладават?

Вземи втори лист и се опитай да нарисуваш картината с дървото, чиито корени са до извора. Има ли разлика в усещането ти за двете картини? 


*Библейските цитати са според текста на Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013.

** Библейският цитат е според текста на Библия, ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015.

Снимка: ShutterStock.com

Прочети още

Показване на любов
Показване на любов
 

Помолете Господ да ви покаже как да покажете любов на някого във вашето обкръжение днес.

Източникът на нашата надежда
Източникът на нашата надежда
 

Тъй като е лесно да се обезсърчим, ние се нуждаем от напомняне, че Господ работи за нашето добро.

Да носиш промяна
Да носиш промяна
 

Човек, който избира да се подчинява на Бога, може да има огромно влияние върху живота на другите.