BG | EN

Блог

Да се (съ)будим!

Бог те е избрал да бъдеш не просто буден, което е състояние, но будител – това е начин на живот.

Така и постъпвайте, понеже разбирате какво е времето: настъпил е часът вече да се събудим от сън, защото сега спасението е по-близо до нас, отколкото когато повярвахме. Нощта превали и денят се приближи. Затова да отхвърлим делата на мрака и да вземем оръжието на светлината. (Послание към римляните, гл. 13, ст. 11-12*, по-тъмният шрифт е наш)

На 1 ноември чествахме Денят на народните будители – революционери, книжари, просветители, борци за свобода и народно самосъзнание. Освен любовта към народа, има още едно нещо, което свързва всички тези личности, които историята нарича с общото название будители. Всеки един от тях е работил и „светил“ в много тъмно време. Наричаме ги още просветители или хора, носещи светлина. Затова имената им са запомнени – тези хора са били ключове за заключени врати, факли сред непрогледен мрак, стражи на пост по време на опасност. Били са осъзнати, мотивирани, вдъхновени, посветени и готови за саможертва в името на успеха на делото си.

Някак си естествено с времето сме героизирали тези личности и те са се превърнали в живи легенди, нещо много различно от нас, обикновените хора. Но дали е така? Какво се очаква от нас, вярващите в Иисус Христос в тъмните и тежки времена?

„Вие сте светлината на света. Не може да се укрие град, който е навръх планина. Също така когато запалят светило, не го поставят под крина, а на светилник и свети на всички вкъщи. Тъй да светне пред хората светлината ви, че да могат да видят добрите ви дела и да прославят вашия небесен Отец.“ (Ев. от Матей, гл. 5, ст. 14-16*, по-тъмният шрифт е наш)

И в началния пасаж от Посланието към римляните, и в Евангелието от Матей виждаме, че да бъдем будители, да бъдем светлина не е нещо пасивно, то е обвързано с дела. Можем да си кажем, че ние също сме хора, че и за нас е трудно да запазим сърцата си, мира си, надеждата си, дори финансите си във времето, в което живеем. Понякога дори може да ни изглежда несправедливо колко високи очаквания има Господ от нас предвид обстоятелствата. Защо ние трябва да сме силни вместо другите, ние да страдаме, за да могат други да са добре – това са все логични, но човешки въпроси. Нашата плът на хора не разбира защо трябва да се жертва, да „свети“ в тъмното, където ще бъде лесно забелязана и от недоброжелатели, защо да не може „да се скрие“, когато е страшно, а трябва да издържа, да се жертва, да върви напред.

Ето го отговора: ти, ние, всички Божии деца сме призовани да бъдем като Господ Иисус Христос. Може да възразим, че Той е бил на 100% Бог, въпреки че е бил и 100% човек, но нека не забравяме това – Господ никога не изисква нещо от нас и не ни призовава за мисия, за която не ни е подготвил преди това. Той не е жесток, несправедлив или с нереални очаквания. Когато ни призове да светим с делата си, Той ни прави и способни на светли дела и подвизи. „Неговата божествена сила ни е дарила всичко, потребно за живот и благочестие, чрез познанието за Онзи, Който ни е призовал със Своята слава и съвършенство. По този начин са ни дарени скъпоценни и възвишени обещания, за да избегнете пагубните желания на този свят и да станете чрез тях съпричастни на божествената природа.“ (Второ послание на ап. Петър, гл. 1, ст. 3-4*)

Когато ни постави на хълма, ни дава сила да издържим на вятъра на високото. Когато ти казва да се събудиш и да вървиш смело напред, Той ще ти даде и силата, и посоката, и бодростта не просто да се спасиш в тежко време, но да оставиш и светла диря с делата си. Бог те е избрал да бъдеш не просто буден, което е състояние, но будител – това е начин на живот.

 

Предизвикателство за седмицата: Кой човек в своя живот можеш да наречеш будител? Имаш ли негов/неин контакт и можеш ли да отделиш някакво време през тази седмица, за да пишеш на този човек, да му благодариш и да му споделиш с какво ти е помогнал в трудно време. Будителите също имат нужда от насърчение!

 

*Библейските цитати са според текста на Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013.


Снимка: Shutterstock.com 

Прочети още

Какво е необходимо?
Какво е необходимо?
 

Дали сме повече посветени на различни служения, отколкото сме посветени на Бога?

Първо Божието царство
Първо Божието царство
 

Ако търсим Бога и се стремим да Го почитаме в своите решения, ще ставаме свидетели на Неговото мощно действие в живота ни.

Семейна вражда
Семейна вражда
 

Господ ни учи да се молим за всички, включително за хората, с които не се разбираме, а не да даваме израз на негативни чувства спрямо тях.