BG | EN

В БлОГА

Когато поражението е победа
Когато поражението е победа

Господ използва нашите моменти на обезсърчение, за да извърши нещо добро в нас.

Растеж във вярата
Растеж във вярата

Когато нещо ни плаши или затруднява, винаги можем да се обърнем към Бога в молитва.

Заслужава си чакането
Заслужава си чакането

Божият призив към търпение, макар и труден за изпълнение, носи голяма награда.

Голямата картина
Голямата картина

Господ притежава пълната картина на нашия живот, дори в момента да не можем да разберем нещо, което се случва.

Ценен за Бога
Ценен за Бога

Вместо да гледаме другите и да се сравняваме с тях, нека погледнем на Господ Иисус Христос, за да разберем колко ценни сме за Него.

Не губи надежда
Не губи надежда

Дори когато не разбирам, ще продължа да се доверявам и надявам на Бога.

Taгове
В БлОГА