BG | EN

В БлОГА

Духът или плътта
Духът или плътта

Плътта е лъжлива, горда и фасадна. Тя прикрива раната, а не я лекува. Духът се занимава с вътрешното състояние на сърцето. Изцелява и променя желанията, усещанията, възприятията и вярванията дълбоко в човека.

Забрави за себе си
Забрави за себе си

Когато предаваме прекалено голяма стойност на своите умения или липсата на такива, всъщност изключваме Този, Който ни прави способни да извършим това, за което сме призовани.

Правилният фокус
Правилният фокус

Правилният фокус не е в нещата, които имаме или нямаме, а в Този, Който ги дава или взима. Кои са вечните неща, на които трябва да се фокусираме: да познаваме Бога и да обичаме Него и ближните си.

Една четвърт от световните езици без превод на Новия Завет
Една четвърт от световните езици без превод на Новия Завет
В момента се извършват преводи на Библията или на части от нея на почти 2500 нови езика.

Целта на кампанията „Уиклиф 2025“ да създаде успешна програма за превод на всичките 7000 езика до 2025 г., е изправена пред големи предизвикателства. Почти 45 процента от световните езици ще изчезнат в края на века, тъй като много от тях нямат писменост.

Ответния удар
Ответния удар

Как да разбираме това, че в живота ни могат да дойдат неприятности, след като извършим нещо добро?

Играй по правилата
Играй по правилата

Бил ли си изкушаван да допуснеш на пръв поглед някакъв незначителен компромис? Нещо съвсем малко, само за да спечелиш в игра, да избегнеш неприятности, да си спестиш нерви и обяснения, да си спестиш средства и усилия?

Taгове
В БлОГА