BG | EN

В БлОГА

Време за всяко нещо
Време за всяко нещо

Бог е определил време за всичко. Понякога може би трябва да чакаме, защото още не сме готови за дадено нещо.

Всяка възможност
Всяка възможност

Не винаги нещата се развиват по план или според мечтите ни. Бог обаче дава възможности, в които да Му служим и да сме полезни.

Когато бурята е силна
Когато бурята е силна

Когато сме несигурни и изплашени, Бог ни е дал Словото Си, за да намерим уверение и сигурност.

В общност
В общност

Бог ни е поставил в семейства и общности, защото се нуждаем едни от други.

Грижовно сърце
Грижовно сърце

Ние често преценяваме хората по външния вид, а така е твърде лесно да сбъркаме.

Застъпнически молитви
Застъпнически молитви

Молитвата за различните народи по лицето на Земята може да преобразява общества, семейства и отделни хора.

Taгове
В БлОГА