BG | EN

В БлОГА

Поглед назад
Поглед назад

Всичко в живота ни има някакъв смисъл, предначертан от Бога.

Опасността от закоравяване на сърцето
Опасността от закоравяване на сърцето

Можем да пропуснем да чуем Божия глас, ако сърцето ни не е подготвено да го чуе.

Милост
Милост

"Блажени са милостивите, защото те ще бъдат помилвани" (Мат., гл. 5, ст. 7).

Моделирани от Господаря
Моделирани от Господаря

Ние сме глината, Бог е Грънчарят и Той има правото да ни моделира по Своята воля.

Чакай Господа
Чакай Господа

"И сега, Господи, какво чакам? Надеждата ми е в Теб" (Пс. 39, ст. 7).

Децата - специален Божи дар
Децата - специален Божи дар

Подбрани библейски стихове, които се отнасят до децата.

Taгове
В БлОГА