BG | EN

В БлОГА

Грижа за творението
Грижа за творението

Като настойници на Божието творение, всеки един от нас може да даде своя дял в помощ на защитата и опазването на нашата скъпоценна природа.

Време за всяко нещо
Време за всяко нещо

Бог е определил време за всичко. Понякога може би трябва да чакаме, защото още не сме готови за дадено нещо.

Всяка възможност
Всяка възможност

Не винаги нещата се развиват по план или според мечтите ни. Бог обаче дава възможности, в които да Му служим и да сме полезни.

Когато бурята е силна
Когато бурята е силна

Когато сме несигурни и изплашени, Бог ни е дал Словото Си, за да намерим уверение и сигурност.

В общност
В общност

Бог ни е поставил в семейства и общности, защото се нуждаем едни от други.

Грижовно сърце
Грижовно сърце

Ние често преценяваме хората по външния вид, а така е твърде лесно да сбъркаме.

Taгове
В БлОГА