BG | EN

В БлОГА

Когато бурята е силна
Когато бурята е силна

Когато сме несигурни и изплашени, Бог ни е дал Словото Си, за да намерим уверение и сигурност.

В общност
В общност

Бог ни е поставил в семейства и общности, защото се нуждаем едни от други.

Грижовно сърце
Грижовно сърце

Ние често преценяваме хората по външния вид, а така е твърде лесно да сбъркаме.

Застъпнически молитви
Застъпнически молитви

Молитвата за различните народи по лицето на Земята може да преобразява общества, семейства и отделни хора.

През нощта
През нощта

„Ще прославям Господа, Който ми е дал разсъдък. Дори и нощем моето сърце ме поучава“ (Пс. 16, ст. 7).

Когато не знаеш къде отиваш!
Когато не знаеш къде отиваш!

Понякога Бог ни призовава за нещо, но не ни дава никаква яснота за пътя пред нас. Достатъчно е да знаем, че Той ни води, за да стегнем обувките си и да тръгнем.

Taгове
В БлОГА