BG | EN

В БлОГА

Сила в немощ
Сила в немощ

"Признайте, че силата принадлежи на Бога; превъзходството Му е защита над Израил и силата Му стига до облаците" (Пс. 68, ст. 34 РИ).

Живот с цел
Живот с цел

Когато съобразим своите цели с Божиите, винаги ще бъдем на правилния път.

Поглед назад
Поглед назад

Всичко в живота ни има някакъв смисъл, предначертан от Бога.

Опасността от закоравяване на сърцето
Опасността от закоравяване на сърцето

Можем да пропуснем да чуем Божия глас, ако сърцето ни не е подготвено да го чуе.

Милост
Милост

"Блажени са милостивите, защото те ще бъдат помилвани" (Мат., гл. 5, ст. 7).

Моделирани от Господаря
Моделирани от Господаря

Ние сме глината, Бог е Грънчарят и Той има правото да ни моделира по Своята воля.

Taгове
В БлОГА