BG | EN

В БлОГА

Да прогледна
Да прогледна

Господ вижда от какво наистина се нуждаем. Дали и ние знаем? Той иска да погледнем искрено в себе си и да извикаме смело към Него в своята нужда.

Проблемът с гордостта
Проблемът с гордостта

За гордостта няма извинение, при положение че всяка власт е от Бога и Неговите пътища са винаги по-добри от нашите.

Радвай се, Благодатна!
Радвай се, Благодатна!

Бог избира различни хора за Своите специални мисии и това, което търси в тях, не са някави особени качества, но смирение и покорство.

Твърдост или щастие
Твърдост или щастие

Какво иска Бог за нас, докато сме на земята? Ако Той просто искаше да сме щастливи, дали щеше да ни праща толкова изпитания и трудности?

Моментите, които ни поддържат
Моментите, които ни поддържат

Когато имаме трудности, можем да размишляваме върху Божия характер.

Време като това
Време като това

Как постъпваме според времето, в което живеем? Дали се страхуваме за живота си, негодуваме срещу злото или се оставяме Бог да ни използва за добро?

Taгове
В БлОГА