BG | EN

В БлОГА

Ценен за Бога
Ценен за Бога

Вместо да гледаме другите и да се сравняваме с тях, нека погледнем на Господ Иисус Христос, за да разберем колко ценни сме за Него.

Не губи надежда
Не губи надежда

Дори когато не разбирам, ще продължа да се доверявам и надявам на Бога.

Истината, която ни освобождава
Истината, която ни освобождава

Ключът към свободата от греха е постояното изпълване на ума с Божието слово.

Събирай и се моли
Събирай и се моли

Молитвата може да промени мисленето и отношението ни във всяка ситуация.

Прослава и удовлетворение
Прослава и удовлетворение

Нашето пълно удовлетворение се намира единствено в присъствието на небесния ни Отец.

Живи знаци
Живи знаци

Нашите действия и думи могат да приближат някого до Господ Иисус Христос.

Taгове
В БлОГА