BG | EN

В БлОГА

Показване на любов
Показване на любов

Помолете Господ да ви насочи как да покажете любов към някого във вашето обкръжение днес.

Източникът на нашата надежда
Източникът на нашата надежда

Тъй като е лесно да се обезсърчим, ние се нуждаем от напомняне, че Господ работи за нашето добро.

Да носиш промяна
Да носиш промяна

Човек, който избира да се подчинява на Бога, може да има огромно влияние върху живота на другите.

Бог работи вътре в нас
Бог работи вътре в нас

Какво бихте искали Бог да извърши в живота ви?

Добрите неща в живота
Добрите неща в живота

Да познаваш и да следваш Бога ти дава най-добрия възможен живот.

Приоритет номер едно
Приоритет номер едно

Ако не сме решени да поставим Господ на първо място, лесно можем да загубим дни, седмици и дори години в неща от второстепенно значение.

Taгове
В БлОГА