BG | EN

В БлОГА

Опасността от закоравяване на сърцето
Опасността от закоравяване на сърцето

Можем да пропуснем да чуем Божия глас, ако сърцето ни не е подготвено да го чуе.

Милост
Милост

"Блажени са милостивите, защото те ще бъдат помилвани" (Мат., гл. 5, ст. 7).

Моделирани от Господаря
Моделирани от Господаря

Ние сме глината, Бог е Грънчарят и Той има правото да ни моделира по Своята воля.

Чакай Господа
Чакай Господа

"И сега, Господи, какво чакам? Надеждата ми е в Теб" (Пс. 39, ст. 7).

Децата - специален Божи дар
Децата - специален Божи дар

Подбрани библейски стихове, които се отнасят до децата.

Моменти на малодушие
Моменти на малодушие

Всеки има своите моменти на малодушие. Важно е да не оставяме угризенията да ни изяждат отвътре, но да се стремим в следващия подходящ случай да направим крачка на смелост.

Taгове
В БлОГА