BG | EN

В БлОГА

Преводите на Библията на български език
Преводите на Библията на български език
Историко-литературен обзор

Основна теза в библеистиката е, че Божието слово със спасителните си за човешкия род истини прозвучава и писмено се фиксира в потока на реални исторически събития.

Илайъс Ригс – сърцето на мисионер
Илайъс Ригс – сърцето на мисионер

Роден е на 19 ноември 1810 г. в Ню Провидънс, щата Ню Джърси. Родителите му са били изключително начетени хора и са насърчавали това и в малкото момче

Taгове
В БлОГА