BG | EN

В БлОГА

Ръце и нозе
Ръце и нозе

Христос ни е призовал да бъдем Неговите ръце и нозе в този свят.

Първо Божието царство
Първо Божието царство

Ако търсим Бога и се стремим да Го почитаме в своите решения, ще ставаме свидетели на Неговото мощно действие в живота ни.

Бог върви редом с теб
Бог върви редом с теб

Нека не забравяме, че Господ Иисус Христос не се е отделил от нас в нито един момент от живота ни.

Да помним
Да помним

Отделете време да си припомните истории на Божията вярност и ги споделете с хората във вашия живот.

Детска вяра
Детска вяра

Бог е мой помощник.

Семейна вражда
Семейна вражда

Господ ни учи да се молим за всички, включително за хората, с които не се разбираме, а не да даваме израз на негативни чувства спрямо тях.

Taгове
В БлОГА