BG | EN

В БлОГА

Прослава и удовлетворение
Прослава и удовлетворение

Нашето пълно удовлетворение се намира единствено в присъствието на небесния ни Отец.

Живи знаци
Живи знаци

Нашите действия и думи могат да приближат някого до Господ Иисус Христос.

Мярката на нашата любов
Мярката на нашата любов

Ние не се покоряваме на Бога, за да докажем любовта си, но поради нея, искаме да Му бъдем все по-покорни.

Добри думи
Добри думи

Нека думите, които говорим, са полезни и изграждащи.

Богатството на Божията благодат
Богатството на Божията благодат

За всяко Божие дете има достъп до невероятни Божии благословения - днес.

Изпълнен
Изпълнен

Само Господ може да запълни празнината в човешкото сърце.

Taгове
В БлОГА