BG | EN

В БлОГА

Преди да си казал нещо
Преди да си казал нещо

Можем да видим поне няколко, описани в Новия Завет случая, в които Иисус изпреварва нечий въпрос или отговаря на такъв, който дори не е зададен на глас.

Изкушенията/Изпитанията
Изкушенията/Изпитанията

Като хора, повлияни от съвременната култура, музика, литература, кино, може би естествено свързваме изкушението с нещо, което силно ни се иска, но от което по една или друга причина се възпираме. Древните гърци обаче очевидно са виждали нещата различно.

Неразпознатият подарък
Неразпознатият подарък

Това, което виждаме като обективни факти, не ни прави „виждащи“ и оценяващи реално стойността на „подаръците“ от Бога. В Библията освен за физическите ни очи се говори и за още един вид очи.

Четем ли повече Библията дигитално през 2021?
Четем ли повече Библията дигитално през 2021?
Кой е библейският стих на 2021 г. за YouVersion и какви са тенденциите в приложението им за четене на Библията

През този ноември приложението YouVersion премина границата от 500 млн. уникални инсталации. Хората, които инсталират приложението където и да е по света, също така продължават и редовно да го използват, за да четат Библията от него.

Духът или плътта
Духът или плътта

Плътта е лъжлива, горда и фасадна. Тя прикрива раната, а не я лекува. Духът се занимава с вътрешното състояние на сърцето. Изцелява и променя желанията, усещанията, възприятията и вярванията дълбоко в човека.

Забрави за себе си
Забрави за себе си

Когато предаваме прекалено голяма стойност на своите умения или липсата на такива, всъщност изключваме Този, Който ни прави способни да извършим това, за което сме призовани.

Taгове
В БлОГА