BG | EN

В БлОГА

Проблемът с гордостта
Проблемът с гордостта

За гордостта няма извинение, при положение че всяка власт е от Бога и Неговите пътища са винаги по-добри от нашите.

Радвай се, Благодатна!
Радвай се, Благодатна!

Бог избира различни хора за Своите специални мисии и това, което търси в тях, не са някави особени качества, но смирение и покорство.

Твърдост или щастие
Твърдост или щастие

Какво иска Бог за нас, докато сме на земята? Ако Той просто искаше да сме щастливи, дали щеше да ни праща толкова изпитания и трудности?

Моментите, които ни поддържат
Моментите, които ни поддържат

Когато имаме трудности, можем да размишляваме върху Божия характер.

Време като това
Време като това

Как постъпваме според времето, в което живеем? Дали се страхуваме за живота си, негодуваме срещу злото или се оставяме Бог да ни използва за добро?

Какво можем да научим от жените в Стария Завет
Какво можем да научим от жените в Стария Завет
Две позабравени истории на жени от Библията, които решават да последват Божията воля, вместо своята

Какво казва Библията за жените Тъй като Бог ме е благословил с дъщеря, аз съм осъзнал важността на това да ѝ предам отговора на този въпрос. Докато наблюдавам как расте, виждам, че тя се интересува от истории и търси връзка между героините в тях.

Taгове
В БлОГА