BG | EN

В БлОГА

Библията - вечното Божие слово
Библията - вечното Божие слово

Какво казват някои известни личности за Библията

Божието слово в сърцата ни
Божието слово в сърцата ни

Заучаването на стихове от Божието слово наизуст означава да ни бъдат на разположение винаги, когато имаме нужда от тях.

Превъзмогване на вината
Превъзмогване на вината

Тежи ли ви миналото? Когато излеете сърцето си пред Бога, ще намерите мир и свобода.

Показване на любов
Показване на любов

Помолете Господ да ви насочи как да покажете любов към някого във вашето обкръжение днес.

Източникът на нашата надежда
Източникът на нашата надежда

Тъй като е лесно да се обезсърчим, ние се нуждаем от напомняне, че Господ работи за нашето добро.

Да носиш промяна
Да носиш промяна

Човек, който избира да се подчинява на Бога, може да има огромно влияние върху живота на другите.

Taгове
В БлОГА