BG | EN

В БлОГА

Истината, която ни освобождава
Истината, която ни освобождава

Ключът към свободата от греха е постояното изпълване на ума с Божието слово.

Събирай и се моли
Събирай и се моли

Молитвата може да промени мисленето и отношението ни във всяка ситуация.

Прослава и удовлетворение
Прослава и удовлетворение

Нашето пълно удовлетворение се намира единствено в присъствието на небесния ни Отец.

Живи знаци
Живи знаци

Нашите действия и думи могат да приближат някого до Господ Иисус Христос.

Мярката на нашата любов
Мярката на нашата любов

Ние не се покоряваме на Бога, за да докажем любовта си, но поради нея, искаме да Му бъдем все по-покорни.

Добри думи
Добри думи

Нека думите, които говорим, са полезни и изграждащи.

Taгове
В БлОГА