BG | EN

В БлОГА

Бъди доволен
Бъди доволен

Дали умеем да бъдем доволни или все нещо не ни достига? Ако Господ за нас е достатъчен, то ние винаги ще бъдем доволни.

Молитва и очаквания
Молитва и очаквания

Всички понякога сякаш се уморяваме или разочароваме от молитвата, когато тя остава неотговорена. Нека помислим какви са мотивите ни да се молим и дали го правим само за да получим нещо.

Бог е добър?
Бог е добър?

Ние знаем, че Бог е добър. Но дали това е само интелектуално знание или го показваме в живота и реакциите си?

Живот в настоящето
Живот в настоящето

Този ден е уникален и неповторим. Бог иска да го изживеем смислено с Него.

Царят на Израил
Царят на Израил

Царят на Израил влиза в Йерусалим. Какви са очакванията на народа и дали Той ги оправдава? Ами вашите?

Да прогледна
Да прогледна

Господ вижда от какво наистина се нуждаем. Дали и ние знаем? Той иска да погледнем искрено в себе си и да извикаме смело към Него в своята нужда.

Taгове
В БлОГА